Ovako smo izgledali do aprila 2013

Copyright© 1995-2016 Vladimir Kreća and Independent Authors

Zakonski uvjeti korištenja ove stranice

DREKniJEM za politikU

…drek -mada tehnički ni blizu pametnom telefonu- ODMAH izaziva DREEEKUUU, a pametni telefoni sve više bivaju – DREK! Dreka je UGLAVNOM neartikulisana i nižeživotinjska forma oglašavanja, ali i PREGLASAVANJA, poziciono najmoćnijih među nama dvonožnima. To se prepoznaje i pod planetarno unisonim nazivom POLITIKA, mada Normalnom Uhu DREKA/POLITIKA automatski zvuči kao prijetnja ili barem promašaj. Priča tu niti počinje, a još manje završava: jedan POŠTENI YupiteriJAnac mi je potiho onomad rekao: mazohizam je mazohizam, sadizam je sadizam, a sadomazohizam može biti i MAZOsadizam ali nisam, matere mi… VAŽNO: ipak premažite demokracijom. Parlamentarnom i eto lijeka za to dreka!

MOJE ISPOVJEDI 004

Piše: Samsebeech Ispovyediwoj


*****

Đoni Kreća 2003-2018

03. novembra, subota uveče, precizno u minut 29 mjeseci nakon Heleninog odlaska Njegovo Čupavo Svetičanstvo se smirilo na kirurškom stolu VCA Canada Western Veterinary Specialist and Emergency Centre u našem dragom Kalgariju.


Cijeli tim je plakao.


Đoni je nakon večernje šetnje oko 18 sati kolapsirao i ja sam bio uvjeren kako je nešto progutao jer sam napipao da mu je vrat nekako otekao (kasnije su veterinari ODMAH prepoznali uznapredovali kancer grla). U panici sam pokušao da mu prstima pomognem i on me refleksivno ali vrlo jako ugrizao. Iako je boljelo i bilo dosta krvi ja sam nekako bio sretan jer me ta njegova snaga radovala značeći u mojim očima da je sve samo prolazni, popravljivi problem.


Odmah sam se uputio u najbolju veterinarsku stanicu i oni su u samo nekoliko minuta došli po mene da budem kraj Njega dok je zelena crta na monitoru još poskakivala…


U mojoj pratnji je bio još jedan divan Čovjek koji je Đonija i znao i volio cijeloga Njegovog života. HVALA!

Sagnuo sam se i poljubio mojega Turčina (Đoni je bio Anadolijski ovčar po krvi) dok je on sasvim mirno i jednolično udisao svoje posljednje udisaje. Šapnuo sam mu da gricne Helenu, a ja, čim posvršavam neke posliće stižem u Vječnost i Radost jer nam je Ljubav sve to dala…

Đoni je veličanstveno miran, plavokrv po naravi, samo šutio i Ljubav je svuda oko Njega okovala šestero ljudi u nijemom plaču. Glavna veterinarka, starija Japanka, mi je prišla i zagrlila me. Ne znam šta sam joj rekao. Vjerujem da sam bio u nijemom šoku. Moj prijatelj Čovjek me izveo lagano vani. Moj Đoni, moja familija je otišao Gore, Heleni. Udahnem. Bože, Bože moj dragi, HVALA Ti…


Najkraće & najbrže:

Nije mi više ni teško ni mučno gotovo na svakom korakU sretati te „naše ljude“ kojima ČESTO ni drugi svjetski rat nije baš počeo „kako Bog zapovjeda“ jer u njihovim scenarijima Itler je NAPRIJE trebao svrnuti na Balkan i istrijebiti komunjare, YugoslavenČine i tu nji'ovu gamad i Undak bi sa Balkana gosn Itler krenJOJ na rUSiYU, a naš blaženi poglavnik bi u jednom poteZU četnikoWe i Talijance pobaco u more nam sinje i niTko ne bi morao PROdavati niti otoke, još manje otočane, Istru, Rijeku a i Dalmaciju čarnu. Mislim kako je iz ovega baš razROKo.., ovaj razvidNO, kakU je grdu grešku (a moš' slobodno reć' i ZLOČIN) UčinJOJ Itler što te balkanske komUnjare nije odma' slistiJOJ…

Ovdje se duboko zamislim: A KAJ BI NAŠ ISUSEK NA VAKE GREŠNE (U)POLAmisli REKEL. Posebito kaj bi Uzdelal… Svakako da ja nisam ovlašten postavljati TAKA pitanja! Daklem, čisto demokratski, nekakav MOGuĆI odgovor je ovdje – NEMOGuĆ!

POŠTENI YupiteriJAnac mi je IPAK rekel šta je rekel i zamolio me da ne detaljiziram POTPuNO neobjašnjivU sklonost drčnoga zapadnoBalkanca centralnoEuROPske Uljudbe da UVIJEK, a vjekovima i ČEŠĆE, sam sebe sadomazohira u procesu mazosadiziranja dok se kUne U nevinost…

Misterije ili mistrija, NIJE za ovaj članak, ali vratićemo se tome. Ali NE i „dolje“…

Riječnici su nam PREPUNI neponovljivih brutalnosti, primitive i histerične negativnosti do te mjere da se baš sve te verbalne gadosti TRENIRAJU najprije na svojoj djeci, ženi, majci i neposrednoj socijalnoj okolini. I to samo DOKAZUJE da smo MI u PRAVU! I da osobito volimo NAŠu vjerU u kojoj je osnovno načelo da DREK u ime DERKniYUma MORA najprije na YUsta! Da ONI vide SVOGA bOGA!!!

Uzbudljivo, evo idem na paUzU da se malo smirim od ove UzbUdljive UzbUdljivosti…

VratJOJ sam se: poradi dugogodišnje vrebalne prakse opisane u gornjim retcima ono malo razUMa u svima nama je NAPuSTILO praksU razmišljanja o rečenom ili ŠTA će samo reći – važno je KAO na rekreativnom tenisu, da oko nas ima ziliYUn loptica (riječi) ŽARKIH boja da susjedi vide kako mi NE štedimo. I da nas ima. Na tenisu. Valjda, ako ne baš i U Irskoj…

A ja sam BEZ ikakva istraživanja OTKRIO kako DREK nema ni naciYU, ni generaciYU, još manje religiYU ALI -sam se kUne kUme- da IMA političkU partiYU!

Vidite, i bez otvaranja nekakve javne diskUSije laHko se bUdemo složili da DREK ni tRAMPaw ipak JAVNO neće biti na nekakvom političkom vrhu. Ne što su ti „vrhovi“ POTONuLI od silne demokracije i dublje od često plitke lokalne kanalizacije VEĆ što je politika – MRTVA!

Živi su samo kreteni koji nas guraju oko TOTEMA demokracije, a kontra zlih duhova aMd šejtana JOKdemokracije. Živi su degenerici koji jednim okom vide CRNE ljude, a drugim okom BIJELE ljude i onda se pjene kada ih stignu i pritisnu raČUNi za – migrante. Žive su mentalne nakaze koje bez trUNke sUmnje ZNAJU da su njihovi geni(!?!) kapitalistički, a i vjernički te da je samo to dovoljno da zaUStave odliv mladosti u -recimo- danas Irsku. A sutra? A i sUtra – ZNA SE!

Impresivne su to sklonosti i vjerovanja, a bogaMi i znanja: ne bih dalje U detalje. Čisto mi više NIKAD mUka biti neće da čUjem i vidim ŠTA sve ovi fiksatori znaYU, ŠTA plaćaYU, a na ŠTA se žale!

SVI oni niSU primjetili kako su granice država podignute prije UGLAVNOM manje od 200 godina i onda smo u ta dva stoljeća POTAMANILI barem 150 MILIiYUna UGLAVNOM najmlađih i najsposobnijih mladića da bi te granice država ZAŠTITILI od NJIH,  e da bi DANAS te iste granice bile APSOLuTNO irelevantne (joj kad bih samo MOGAO napisati NEPOSTOJEĆE!)  za SVE one koji imaju štogod novca. Ljudi se SLOBODNO kreću ali samo ako imaYU dovoljno ze te „usputne sitnice i formalnosti“.

Robovlasninštvo je podjelilo plastične kartice i pametne telefone jer je to pUno ljepša slika od one sa kovanim, zahrđalim lancem i velkačkom kamenom kuglom na kraYU. Toga zaHrđala lanca…

Ja sam kUpio dva sepeta bUzdovana. Nije bilo na rasprodaji. Neka lokalna cvećka čistila tavan i kaže da sU to primitivne sprave koje razmrskaYU glave. I nemaYU bilo kakvu drUgu, rezervnU barem funkciYU!

TuTe sam ga sačekaUšao i odmah DREKnUo: KOLKO???

Čega, šta!?!, zbUnJOJ se čovik.

Ne prav' se lUD – 'oću sve bUzdovane, kolko ti 'oš novaca za to?

Iskrivilo mU se lice, zanijemio. Nisam sigUran da li mU se zaplakalo od sreće za novcem ili žalosti na bUzdovanskom rastankU.

Momenat dug i nijem, a onda gotovo drhtavim glasom:

Nosi, nosi sve TO sa moga praga! Nosi se!! I ti i tvoj novac. Što dalje od mog doma, prosim…

Puna mi garaža bUzdovana. A nisu parkirani. Jesu pikirani. Da se nađe, zlU ne trebalo. Jedino me ISTINSKI mUČI što nikako da nađem odgovor na pitanje KOME i ZA ŠTA su bUzdovani trebali kad zla nema…

Vidiš, i meni sinulo: DREKniJEM za politikU je NAPISAN – bUzdovanima. I bUdUćnošćU NAŠE djece. U današnjici koYU mi – NEMAMO. Živ’li pametni telefoni i kreditne kart’ce!!!Kao i vazda prije,

uz najiskrenije pozdrave

od Vlade iz Kanade.

NASLOVNE PRIČE, arhiva

YC00A*VK001*VK002*VK003*VK004

06. 17 *07. 17 *08. 17* 09. 17

*02.18 *03.18*04.18 *10.18

Zbirka staroga i objavljenoga