Zlatko Tomičić

Vladimir Kreća & Branko Thomann

 SVI SU ZA MIR, JA SAM ZA RAT - RAT UMA, DUHA I SLUHA!

Zlatko Tomičić na ovim stranicama:

Pisma 001

Pisma 002

Pisma 003

 

Pismo iz Zagreba

 

Filozofija naše nove desnice

 

Vraćen dignitet

 

AKAŠA

 

Svetost Čovjeka

 

RAZGOVOR

Pismo ČETVRTO, pismo iz Zagreba

Božić 2006.

SVJETLOSNI   STOŽAC   DOGAĐAJA 

       Nakon svoje zadnje operacije probudio sam se u  novom svemiru. S tim buđenjem došla su i nova pitanja koja se tiču krajnjih enigma: što je život? Što je svijest?  Zašto smo uopće na životu i zašto moramo živjeti? Počeo sam se sve više pitati: što je energija i odakle dolazi? Kako  nastaju energetski agregati, kao na primjer tetramorf ?  Za mene je zemaljski simbol za tu pojavu:L.da Vinci. Pitao sam se i što je inteligencija i odakle dolazi? Iz kojeg razloga i u kojem  obliku? Je li čovjek najinteligentniji stvor i ima li jačih od njega? Znanost je na primjer dokazala da je mrav inteligentniji od čovjeka. On ima za cijelu jednu trećinu veći broj moždanih stanica. Da li inteligencija dolazi od veličine glave ili ne?  Ako tako zaključujemo onda bi konji – što netko reče- morali biti inteligentniji zato što imaju veću glavu od ljudi.                                            

 

 Novi duhovni sustav

    Odavno  sam počeo razvijati novi duhovni sustav. To je bio pokušaj moje duhovne konverzije. Ja sam se odavno počeo vraćati u arhajski svijet. Zato sam se približio mađarskom misliocu Beli  Hamvasu. U novijim svojim  djelima to sam sasvim zaokružio. Bela Hamvas na sasvim poseban način vidi arhajski svijet. On drži da su  zadnji veliki ljudi živjeli dva stoljeća prije  Krista. Stoga sam i ja počeo od početka davati posebnu važnost Loa Tseu, Buddhi i Zarathuštri o kojima sam napisao mnoge stranice, posebno u svojim romanima «Tajanstvena ruža» i «Božanski ljubavnik».

 

Hrvatski sinkretizam

    Ustanovio sam da su Hrvati sinkretisti kao npr. Japanci i Hrvati isto imaju tri vjere: kršćani zapadnog obreda, kršćani istočnog obreda i  muslimani. Hrvati su kršćansko-islamski puk. To se je vidjelo stoljećima jer su svi imali ista svetišta. Ako čitamo Ivu Andrića vidjet ćemo lijepo da se u Bosni radi samo o jednom narodu. Bosanski fratri se u svemu ponašaju kao t.zv. «Turci», kako Andrić zove bosanske muslimane.

          Sve tri naše vjere potječu iz jedne vjere a to je iranski mazdaizam kao što to dokazuje na pr. Natko Nodilo, Josip Horvat i svi sveti spisi. I to svih religija.

 

Podrijetlo dobra i zla

         U  mnogim sam teološkim i filozofskim spisima našao  misao da je zlo na svijetu najveća tajna i da je nerješivo. Međutim u najnovije vrijeme  ima  mišljenja  da   je tajna razotkrivena. Kada neki govore o Velikom prasku , govore da  se iz tog praska nije pojavila samo jedna energija nego dvije. Dokaza za to imamo u vidljivoj materiji koja vlada svemirom, ali postoji i t.zv. nevidljiva materija. Prva energija zrači svjetlo, a druga ga upija, zrači tamu. U prvoj vrijeme ide naprijed, a u drugoj unatrag. To je ujedno tajna Boga i Sotone. Bog je stvaralački duh svemira, a Sotona crnog nevidljivog svemira koji sve guta i uništava, guta u svoje crne rupe.

 

Hrvati i Iranci

          Hrvati su zajedno sa svim drugim Irancima zadnji ostatak prvih Arijaca. Kao što znamo, na svojem početku su jedni Arijci iz Južne Rusije  došli u Mezopotamiju, a  drugi u  Indiju. Otuda važnost Hrvata, koja ima mnogo dimenzija o kojima ne bih sada govorio.  Općenito se u Europi jako malo zna o Irancima, svi misle da su to samo oni koji žive u današnjem Iranu, njihovoj državi, a to su uglavnom Perzijanci s malo primjesa starih Medijaca o kojima postoji legenda još iz vremena asirskog kralja Tiglatpilesara. Medije danas više nema, nju su zauzeli Turanci i to je današnji Azerbejdžan.

      Iranci nisu jedan narod, nego skup naroda, svuda rasutih. Ima ih danas u raznim zemljama. Nekada  je bilo iranskih naroda koji su u međuvremenu nestali, -kao Skiti ili Kimerijci- ali su  došli na pozornicu svijetske povijesti sasvim novi. Recimo Tadžici ili Osetinci.

      Danas je Medija  nestala kao zasebna cjelina, tu danas žive Tureanci ( i njih ima više naroda, anatolski Turci – Juruci -  su samo jedan od turanskih grana koje sve potiču iz dalekog Turkestana).

    Perzijanaca osim u Iranu ima  dosta u Indiji, jedni su više na jugu, među njima su Parsi kojima je pripadao i Mahatma Gandhi, a ima i dosta Afgana u sjevernoj Indiji. Osim na tom području ima ih i u Mađarskoj, i na Balkanu, gdje su bili u davnini i na našem području. Poznata je na primjer i satrapija Skudra koja se prostirala na području današnje  Bosne  a i šire u našim krajevima. Ima Iranaca i u Rusiji, pa čak i u Kini.

     Zanimljiva mi je i teorija Tihomira Mikulića o davnim Huritima, a to su bili i veliki patrijarsi kao Lot i Ahraham, koje su Židovi prisvojili kao svoje. To se je događalo u doba Asirskog kralja Tiglatpilesara. U to doba je glavno područje medijskih Iranaca  nastalo na području današnjeg Afganistana u oblasti Kandahara. 

 

Hrvati su jedinstveni europski pranarod

        O Hrvatima se počinju  otkrivati  sve veće tajne. Za to su zaslužni u prvom redu oni koji se na molekularnoj razini bave  genotipovima.Počeli su s tim forenzičari. Na tomu su radile dvije ekipe: u Americi i Italiji, da bi sva svoja otkrića priopćili u časopisu «Science» .

      O čemu se radi? U epohi Ledenog doba ovdje je živjela ljudska rasa neandertalaca. Hrvati su krajem zadnjeg Ledenog doba došli kao prvi Homo sapiensi, oni su došli s Bliskog istoka. Po tomu se zaključuje da je europska kultura počela na Jadranu gdje je bila jedna od toplijih oaza stvorena na rubu Ledenog  pojasa.

 

Naše podrijetlo

     U isto doba su u Europu stigli  kromanjonci, jedna od starijih inačica homo sapiensa, a zadnji njihov trag su današnji Baski.

     Tako je svijet saznao zapravo  podrijetlo naroda na ovom  području. I što su ono otkrili? Da je prvi i glavni genotip bio t.zv.  hrvatski haplotip EU 7. Tako se otkrila prava starost Hrvata, dakle od prije 20 tisuća godina. Hrvati imaju  najviše haplotipa koji je naveden.

     Uzalud nastoje ušutkati strane i naše forenzičare, činjenice genetske strukture ostaju nepobitne.

     Nažalost pred Europom ne pomaže nam puno istina o našoj  starosti – što mi više to tvrdimo, to je veće neprijateljstvo, otpor, i mržnja skorojevićke Europe prema nama veća.

Ali mi ne možemo odustati od tih istina kao ni Talijani i Amerikanci koji su pravi otkrivači istina o genotipovima i o našem podrijetlu.

 

Nove istine

       Ja sam u svojo knjizi koja je izašla 2 000. t.j. prije  šest godina, a koja se zove «Reforma duha» napisao zaključni esej pod naslovom «Dar dijanostičkih kreposti novih theopana» o mogućnosti novog energizma, nove eshatologije. Došlo je do nove usaglašenosti. Odbacili smo sve Krležine primitivne ideje.

      Otkriven je svjetlosni stožac događaja kao što nas obavješćuje Stephen Hawking. Pojavio se pojam singularnosti, otkriven je Penroseoov teorem, Heisebergovo načelo neodređenosti. Kvantna mehanika uvela je načelo naumičnosti i Paulijevo načelo isključenja. Pojavila se teorija morfičkih polja. (Fox i Sheldrake).

      Elementarna bića bila su prije samo na mitološkoj ravni, a sada ih dokazuje nova znanost. T.z. Merlionove zmajeve linije energentske su mreže zemlje. Ukazale su se goleme mogućnosti  gnostičkog prosvjetljenja svakog čovjeka.

       Saznali smo za hijerarhiju novih energetskih gnijezda. Samo inicirani pojedinci predstavljaju svoje narode kao novi vrhunski devasi.

      Mi Hrvati nosimo na sebi glif Sove, Zmije i Zmaja. I to zato što u nama titra prastara vedska i avestijska objava.

      Ovo je doba ponovnog izlaska prastarih božanskih omfalosa, tajnih pupkova iz dubine zemlje. Nestala je njutnovsko-kartezijanska era. Sinusoidni valovi nas vode do prastarih kružnih  kretanja za koje su znali još australski aboriđini još prije 30 tisuća godina. Postoji granična energetska usaglašenost.

     Meni je odavno veliko nadahnuće bio kineski Daoizam. Blizu toga stoji i budi  budistička misao da je sve  Praznina. James Jeans je napisao da se donedavno držalo da je Svemir jedan veliki stroj, da bi se sada došlo do zaključka da je to jedna velika misao.

     Novi ezoterici govore o neopisivoj sveprisutnosti, neshvatljivoj i beskonačnoj misli. Dodijeljena nam je milost buđenja. Inteligencija odgovara na nepredvidljivost.

 

       Zagreb, 17.prosinca 2006.                                                                    Zlatko Tomičić

Početna stranica  ** Proza & Poezija ** Original Individuals ** Moja planeta ** Mozaik ** DISCLAIMER

Design & Publishing: Vladimir Kreća

Saturday June 30, 2007