Nas dva brata obadva Hrvata

Piše:

Vladimir Kreća

Demokrucija

Demokurcija

Demoukrucija
Baba Roga.com
Cyber BR.com

Demokorupcija
Dinamo.com
JNA.com
Ante.com
Kuna.com
dom.com

Gore navedene veze i vezice izraz su višednevnog i osobnog prohtijelo mi se da ti pipkam si se. Svaka moguća poljitička konotacija / interpretacija / premotacija navedenih veza Gore ima se smatrati 'vako: ko drukčije kaže kljeveće i ljaže, jes' tako mi demokracije!

Kulture koje su višestruko potcrtane isključivostima, a definirane bitno (opet) isključivostima - nemaju šanse da pobjegnu jeftinim paranojama, zaraznim šizoidnostima i krvavim "raspletima" i na kraju i na početku i na svim kritičnim točkama svoje egzistencije (i to ću još dodati) povlačeći "dolje" (često zauvijek) najkvalitetnije pojedince i grupe iz svojega autohtonog bića....

Takvim kulturama trebaju ogromni plakati, monolitna televizija, poslušni novinari i veliki bezlični narod koji će - sasvim depersonaliziran i katartično presretan u  osjećaju svoje masivnosti (ili masovnosti?) - čantati: Haleluja opak san ki guja (da l' sa kamena il' ispod kamena - nije neophodno znati).

I - kao što se iz ovijeh mudrijeh riječi viđa, a i razvidno da pročitati - moj brat Hugu Tugu Krke Ke i ja (fiđaj slikovidna predodžba sasvim desno), a na fakuljtet u Beč, uspješno smo savladali Kloakijalni Projekt Kultorološka Fenomenologija  (skr.: KaPeKaeF) 2000-te poslije Krista (Kralja?).

Moj brat Hugu Tugu Krke Ke i ja nismo imali problema sa kompjutorima i često problematičnim windowsima - naime, znajući da je kil mozga u razvijenim zemljama oko il' dvi marke mi smo kompjutore prepoznali kao trojanskog konja trulih zapadnih nazovi civilizacija (jebeš ga - ovo isto su govor'li i komunisti, al' to nike veze nema sa našom mladodemokratskom kontracepcijom sveudiljnih svenazočnosti), a kako su te trule stvari nesumnjivo smrdljive, to smo mi zatvorili windowse koliko god se (za sad) zatvoriti dadoše...

Interesantno je dodati kako je moj brat Hugu Tugu Krke Ke često spominjao Velikog Brata koji je - na ne baš preveliku žalost Mr.George Orwel-a - stigao doma sa nekih šest godina zakašnjenja. U svijetlu tog njegovog (a opet - meni čudnog komentara) on se ponekad i agresivno opirao mojim bratskim izjavama kojima sam Hugu Tugu Krke Ke često i od milja zvao moj veliki brat. Moje frustracije su tim bile veće što je i ćoravome bilo očito da je moj brat Hugu Tugu Krke Ke veći od mene!!!!

Naš zajednički Kloakijalni Projekt Kultorološka Fenomenologija 2000-te poslije Krista (Kralja?) je često dopadao u krizne intervale koji su znali (ali nisu mogli) potrajati duže. Uglavnom on je meni potcrtavao na više znanstvenih načina značaj banane ako ne u nacionalnoj a ono garant u privatnoj oli ti personalnoj samosvijesti, osviješćenosti a i ošamućenosti. Na moje spomičidbe kako je banana milokliz neobučeni naspram graha bijeloga (sa ili brez rebarcovi suhi), moj veliki brat Hugu Tugu Krke Ke bi podivljao: Jeba ti pas ćunku, da s' ti svakog dana imo sto banana povrać'o bi i na spomen toga žutog voća!

Tu sam se ja i zamislio: Hugu Tugu Krke Ke je poentirao baš precizno a i koncizno - kaj pa ja tu znam o banani?

No, ondak sam ja njega stavio pred čin (višeg ranga) - i oštro mu spočitnuo a da šta on može o bijelom grahu znati, kukala mu crna (vidi sliku) mati? Ohladio me razvidno "cool" odgovorom: I od banane i od graha (a glede nekontroliranog oprđenja) vazda ima straha!

E, tu sam odjednom shvatio da moj brat Hugu Tugu Krke Ke nije samo crn ki Đapićeva košulja, već da on svojim postojanjem podržava tezu da je Hrvat nit nalik Englezu!

Na ovom mjestu bi se očekivalo da ja sad dam odgovor a da na koga bi trebao biti nalik Pravi Hrvat. Nemam ti ja tu šta nova reć - Pravi Hrvat ki Pravi Hrvat. To je to! Neš ti tisuća ljeta, sezona i polusezona kulture i zidanja svih vrsta i podvrsta predziđa; sve to samo za sebe govori da jedino Pravi Hrvat jest Pravi Hrvat a za sve druge to i ne moš objasniti jerbo oni to ne mogu shvatiti.

U takovom okruženju više je no prirodno da nam u Hrvatskoj ne trebaju niki drugi osim Pravih Hrvata jer naša Hrvatska dijaspora diljem svijeta bijela u 121% slučajova nema Hrvatsku putovnicu i kad za praznike navrate u Hrvatsku ondak je Hrvatska maksuz mutietnička i mutikulturalna.

I tako je to bilo od samoga početka, samo šta glupi svit vanka Hrvatske to nije skužija pa nas tamo prozivaju...

Moj brat Hugu Tugu Krke Ke i ja nismo zaludu prihvatili umalo kontravezan Kloakijalni Projekt Kultorološka Fenomenologija 2000-te poslije Krista (Kralja?). Samo za ovu priliku moj brat Hugu Tugu Krke Ke je izvadio kost iz svoga nosa (baš od te kosti spravili smo JUhU-hUU) i detaljno objasnio kako se konzumira "Pravo Prve Noći" (skr.: PPN).

Kod točke "Pravo Prve Noći" primjetio sam da fali odrednica BRAČNE (pravilono skr.: PPBN)no, Hugu Tugu Krke Ke je oštro reagirao nadodajući da samo Sveta Crkva Naša Na (SCNN) može pravovaljano da govori o BRAKU, a kako nam je Domovina majka svima ondak je i Otac Jedan.

Oma sam skapiraU zašto  Hugu Tugu Krke Ke zna čest zapjevati onu našu novokomponiranu: O, brak je mrak / ženu mi svak / i nikom još / ne fali dlak...

U cijelom tom metežu znanstvenoga rada Hugu Tugu Krke Ke niti jednom nije spomenuo bilo kakovu zabrinutost eventualnom mogućnošću da naš rad na temu Kloakijalni Projekt Kultorološka Fenomenologija 2000-te poslije Krista (Kralja?) možda bude odbačen i mi dobijemo ocjenu nedovoljan, sjedi. NE! Hugu Tugu Krke Ke je radio koliko je htio, a odmarao se kada mu je ćeif bio. I lozovaču je nemilice pio. Iz kolegijalnih razloga nisam ga ni tu htio ostavljati sama, pa sam, sukladno okolnostima, konzumirao neutvrđene količine domaćeg i Pravog Hrvatskog Napitka (skr.: PeHaN).

Zar je, u tom svijetlu gledano, išta upitno oko naslova ovega stručnog osvrta? Zar se netko još može čuditi našoj pjesmi:

NaaS dvaaaA brrRataRata-TA-ta

obadva HrvaaataRata-ta-ta ...


Dva brata obadva Hrvata
U Beču, 1993


Lovački pas HTKK - slobodne pretprazničke djelatnosti (nije foro-montaža)


Na kraYU krajova
prskanje u mraku je vasa osobna stfar

*****

Posudjeni komentar tjedna:

FERAL WEB
Tuđmanova je zasluga da se danas u Hrvatskoj slobodno brani ustaški režim, a ujedno iznosi i obična laž o superiornosti propale titoističke diktature. To je pravi rezultat Tuđmanova "pomirenja". A pravila "pomirenja" su: (1) Nikad ne otvaraj osjetljiva pitanja. (2) Uvijek naglašavaj razlike između "nas" i "njih". (3) Brani vlast. (3) Nikad ne osporavaj nikoga na "našoj" strani.

***

Na kraju, moram priznati da je Živko Kustić, čovjek s kojim sam često polemizirao, tijekom ovog nadrealnog tjedna napisao jedan izuzetno realan članak o Tuđmanovu katolištvu ("Tuđmanovo poimanje crkvenog djelovanja neizlječivo se protivilo papi Ivanu Pavlu II.", Jutarnji list, 13. prosinca 1999.) Premda se ne bih složio sa svim Kustićevim formulacijama, u svojoj je raščlambi nadvisio hrvatske hijerarhe, koji su se, ne samo u Tuđmanovoj smrti nego i inače, svojski trudili da prešute njegovu protukršćansku teoriju i praksu. Možda je riječ o preventivnoj akciji agilnog člankopisca, koji zacijelo pretpostavlja koliko je Crkva štetila svojoj vlastitoj vjerodostojnosti slizavši se s nužnošću Franje Tuđmana.

Ivo Banac, Feral Tribune Broj 744 - 18. XII 1999

***Mr. Banac je poznati i opaki korisnik McDonaldsovih usluga u višegodišnjem periodu. Osobno ne mogu a da se ne zgrozim nad tom činjenicom. Ovom zgodom - bratja und sestre, zgražavajmo se skupa. Ne zaboravite da se Mr. Banac predstavlja kao historičar, pa čak i full-featured POVJESNIČAR!

Design & Publishing: Helena & Vladimir Kreca

Updated: Monday, December 20, 1999