jablan

Mile Stojić

   SVI SU ZA MIR, JA SAM ZA RAT - RAT UMA, DUHA I SLUHA!

Pročitajte još na ovim stranicama

Mile Stojić:

ŽRTVE

RUŽA

JABLAN

JESEN

 

 

 

Na sredini groblja Koševo

nalazi se jedan sprženi i osušeni jablan.

Dobrom poznavaocu sarajevskih prilika

on moze poslužiti kao sunčani sat.

 

 

Sjena jablanova ujutro

pada na zapuštene pravoslavne krstove

Kad padne na najmanji, bezimeni

znači da je devet sati

(vrijeme kada se bude duše ubijenih hajduka

da podijele plijen, pa da posjedaju za Božiju trpezu)

 

 

U podne

sjena pokriva mramorni nišan,miran

i tajanstven kao sablja Sulejmanova

Na njemu se prepliću brojevi latinski i brojevi arapski

na njemu se skupljaju tužne pčele

mladjahne hanumice što ih hajdući obljubiše

i objesiše.

 

 

Navečer

sjenka se zaustavi na maloj kapeli

franjevaca, male braće

Što stoljećima zalijevaju svoje brevijare

u kojima odzvanja topot kopita, vojevanja

stare kraljevine

 

Sve ovo prolaznik je mogao vidjeti

za sunčanih dana

Za kišnog vremena

jablanovo deblo š je sličilo kakvu gromobranu

ili anteni što u daleke galaksije

odašilje poruke straha i patnje

S ovog najudaljenijeg mjesta na zemlji

  

Sarajevo 1994.g.

Početna stranica  ** Proza & Poezija ** Original Individuals ** Moja planeta ** Mozaik ** DISCLAIMER

Design & Publishing: Vladimir Kreća

Thursday March 08, 2007