Rilski Manastir - "čas istorije"

Abraham Levy 

   SVI SU ZA MIR, JA SAM ZA RAT - RAT UMA, DUHA I SLUHA!

 

 

-Pisma iz Bugarske- 

Izmedju dvije planinske kosine leži monumentalni manastir Rila, koji u istoriji Bugarske ima posebni značaj. Taj manastir je sveto mjesto i nacionalni ponos svakoga Bugara. Zahvaljujući kaludjerima kroz 10 stoljeća sačuvan je nacionalni identitet toga naroda.


Osnovan po Ivanu Rilskom, pustinjaku i monahu bio je kroz stoljeća duhovni, kulturni i nacionalni centar Bugarske. Poslije velikog požara u 19. vijeku, ponovo je obnovljen i danas stoji tu grandiozno kao monument enormnih dimenzija i služi kao veliko religiozno svetište. Osim toga je i  veliko središte kulture i umjetničko nasljedje. Tu su vidljivi arhitektonski, zanatlijski i umjetnički radovi sa divnim ikonama, mozaicima, ornamentima, zidnim freskama i rezbarijskim radovima.Tu je historijski muzej sa nekoliko tematskih izložbi. Tu se vidi bogata istorijska manastirska tradicija kao izvor religije i kulture, pa zatim i opisi životnoga puta kaludjera. Divim se ovim prekrasnim ikonama, bakrorezima, nakitu ,koji prikazuju “žitije” svetaca kao i istoriju ovoga manastira i naroda.


Tu je i ogromna biblioteka sa starim knjigama i manuskriptima svih slavenskih naroda.
Od 1983. g. manastir je pod zaštitom UNESCO-a, kao dio nasljedja svjetske kulture.
Pri izlazu nalazi se i jedna srednjovjekovna Apoteka koja i danas radi.
Na mješavini makedonsko-srpskog tražim par čajeva. Stari kaludjer me upitno posmatra, ali me je razumio.


Na zidovima crteži raznih biljaka i drveća. Pitam ga: Koje je ovo drvo na crtežu koje me podsjeća na Pančićevu omoriku kojoj sam se divio prošle godine u kanjonu Tare, te koliko znam po “našoj” literaturi – ona je “endemična” na tromedji Srbije,Crne Gore i Bosne.


Pitam ga na ruskom: Što radi ovo srpsko endemično drvo na Rili?
Starac me podozrivo pogleda pa pokaza kroz prozor, pitajuci: A šta radi ono “endemiČno” drvo na rilskim obroncima?
Gledam. Jeste to je isto drvo!


Gledam ja drvo pa zatim starca, pa se čudim!!! Tumačim da sam u školi tako učio. Kada sam mu rekao da sam u Beogradu išao u školu, nasmijao se i odmahnuo rukom.
“E ne čudim se da su  vam istoriju lagali, ali  botaniku i dendrologiju, be – pa to nije moguće! Pa Pančić je boravio u Bugarskoj 1881. i 1883. i spavao mjesecima u ovome manastiru istražujući prirodu i divio se tome drvetu koga nazva “Pinus omorika,” i o tome objavi rad na njemačkom jeziku 1885.g.


“Pa, be ti i neznaš da je taj dr. Josip Pančić bio Hrvat i osnovao vam je “Kraljevsku srpsku akademiju nauka” – 1866, čiji je i prvi predsjednik bio?”
“Znamo mi to sve, ali eto njegovi nasljednici iz one sramotne SANU – “ne znaju” da i
u Bugarskoj postoje šume - kobojagi “vaše endemične omorike!!!!!”
“Ma be kod vas je sve nešto naopako, zamućeno izmuljano - kao zaboravljeno!
Ma kakav “Car Lazar”? Bio je to najobičniji kinez i ništa drugo! A “carica” Milica završi svoju karijeru u bajazitovom haremu.


“Kraljević Marko - kobojagi “junačina” bio je ustvari sinja kukavica, predao se Turcima poslije bitke i kao njihov vojnik dvije godine kasnije poginuo u Rumuniji. Da li Ti je to poznato? Jel, beeee?


Ma be, vaši “carevi” i kraljevi” mahom pogiboše od sekiru i glogov kolac. Ubiše ih be, sinovi i rodjaci i ta tradicija je trajala stoljećima. Samo jedan umrije u krevetu. Pa, be, ni ne znajes da su “glogov kolac i sekira” bili najavažniji instrumenti srpske “diplomacije” kroz stoleća  reče starac, i gromoglasno se nasmija…….
Ja se zabezeknuo i gledam popa tražeći riječi……


“Čudiš se pošto nikada nisi čuo istinu, aaaaa, i veruješ be, kao i mnoge generacije da je to istina što si u školi učio? A, aaaaaaaa! A pošto u stvaranju te “mitologije” podobrano učestvuje i “Srpska pravoslavna crkva” da znaš da su to sve “sveta laganija.”


Zaprepašten stojim bez riječi i neugodno mi je. Moja žena traži da joj to sve prevedem.


Prevodim joj, a ona kaže, da idemo dalje pošto pop želi da me vrijedja i provocira. Izrekla je to na yiddisch - jeziku. Popa se istom sada raspali……
Prepoznao je jezik!


“Eto  Vam najveće sramote. Najvećeg antisemita na Balkanu - proglasujete svetcem!”
Čudim se. Izvan sebe sam.
Upitah: “A koji je to?“


„Vladika Nikolaj VelimiroviĆ“ – odgovori popa, ko iz topa!
Pošto o tome „svecu“ imam  “podobrih saznanija” i znadoh da je u pravu, predjoh u “protivnapad.”


„Slušaj popo, a i vi Bugari bili ste okupatori i zašto vi meni to sve pričate?“


“E, beee, batko, a ‘ko je Srbiju oslobodio? Da nisu možda oni vaši fašisti - četnici koji su osim na početku uvek surovali sa Nemcima i Italijanima. Ili oni partizani koji su bili kod vas neznatni, pošto je cela Srbija suradjivala sa okupatorima i konačno dobro živela sa njima do kraja rata, gde smo vas Rusi i mi i zamislite ustaše i domobrani morali oslobadjati od “neprijatelja” sa kojima ste se dobro razumevali i kao kvislinzi im služili. Pa su vam ustaše morali osloboditi i Niš i Beograd. Pa zar Te nije sramota Srbine da  Te je ustaša oslobadjao? Haaaaaaa!


“Ma kakve ustaše i domobrani, ma ne bulazni bre popo?


“Pa eto i to su Ti sakrili da je postojao; ”Prvi oslobodilački odred narodne vojske Kraljevine Jugoslavije” a sastojao se  od nešto oko 7000 ustaša i domobrana zarobljenih na Staljingradu. A njihov komandant bio je ustaški pukovnik Stjepan Mesić - artiljerac, koji iz zahvale dobi ulicu u Čačku, koja je bila aktuelna do prije par godina. Ha, ha, haaaaaaaaa!


Zašto ne, tako i treba, pa oni vam oslobodiše i Beograd - pošto niste imali nikakve vojske koja se opirala fašistima nego ste lepo sa njima živeli ceo rat……


A poznat mi je i onaj Srbijanski bezobrazluk, gde se uvrstište u žrtve, koristeći se  mukama i patnjama  kobojagi “Srba” iz Hrvatske i Bosne, a koji su samo Pravoslavci kao i ja koji nije Srbin - Hvala Bogu! Izigravajući onda “žrtve” stadošte na stranu  pobednika - bagro jedna!!! Pop se zapenuo vidim “odnio vrag šalu.” Okrenuh se i odoh uz ironičan i zvonki smeh gospodina pope……….


Sav sam izvan sebe! Razmišljam i teško mi je razumeti sve ovo ružno u ovom
predivnom okružju balkanskih planina!!!!!!!!!
Izgleda stvarno da mi ne možemo izići iz ovoga začaranog “balkanskog djavolskog kruga” – uprkos tome što taj Balkan i sve pozitivno i negativno u sebi nosimo i volimo……
 
P.S.
             A ‘ko su «alamunjare» - to ostavljam Vama - presudite sami.

 Za Vas pisao i disao uz najljepše pozdrave do novoga "napisanija",

prethodni nastavak ---------***** Abraham Levy  *****-------------- Beč, Austija

Početna stranica  ** Proza & Poezija ** Original Individuals ** Moja planeta ** Mozaik ** DISCLAIMER

Design & Publishing: Vladimir Kreća

Thursday March 09, 2006