SVI SU ZA MIR, JA SAM ZA RAT - RAT UMA, DUHA I SLUHA!MOZAIK na "starijim" stranicama - klikni ovdje i posjeti iri izbor već objavljenih članaka!

Deurni Čuvar:

moj Đoni Turčin

Srpska posla: Veljković ARKO

NOVO & TAZE:

g. Veljković arko je ovdje. Sa - pravom pravcatom ćirilicom...

Ba u "dlaku" onako kako je on napisao.

Ipak, vrata ove stranice NIJE otvorio nekim prestinim znanjem i drugim sličnim naljepnicama i "đinđuvama" - ja sam imao sreću da prepoznam istinski duh Originalnoga Pojedinca, a sve ostalo je, Boe moj - ostalo.

g. Veljkoviću, dobrodoli na ove stranice i Vi i Vaa ćirilica: evo objavio sam je i nije me ugrizla! A istina je da se plaim oće li me opet povlačiti po listama veleizdajnika.

No, odrastao sam! A Va rad mi je i prepoznatljiv i drag i vrijedan svakog kutka ove stranice.

A to se tiče "naega" mitskoga blata i svih turbofolk zonPolitikon sveznalica, e - tu bitku smo izgubili kad smo se ovakvi rodili.

Sad neka govori vrijeme; ja sam se -zahvaljujući i Vama- ovim pomolio za Ljudsko.

I - ne mislim stati na tome putu, ma koja me bratska cigla "susrela" usred kaubojskoga mi mraka (sos čisti balkenjcovi u njemu)...

Hvala Vam i DOBRODOLI!

Vladimir K.

*****

Vie od istoga autora:

Travanjski Aprili

 

(ovdje od o7. februara 2008.)

1 Пад (бачена) (1989.)

 

Понорја калности бејах давно сићушни атом и чарнила нит

Тиштеће гује ỳдахнух привид и осетих чемер и црнила бит

 

2 Жица (бачена ) (1991.)

 

Клаун сам цирка што на жици гледа

Мене како смрти ја пркосим лако

И осмејак ледни лица бледа

Клаун Душе то не може свако ...

 

3 Привид (1993.)

 

Кравооким очима ћу те погледати

И ти ћеш рећи Како ова крава има ружне очи

Окречене и обечене кō у мртваца пред смрт!

 

И нећеш видети бескрајност топлине у њима

И ватру вестијску свесталну свевековну

Мир благости што дахом се разлива

У праисконе ширине мирова козмичких

 

И ти тад рећи ћеш јадна незнајша несазнавша

Види како ова крава има ружне очи

Окречене и обечене кō у мртваца пред смрт!

 

4 Име (1997.)

 

Зазивам а поред мене

Мртав надреалистички ум

Пресечен на

Пола и

Прљава интелигенција

Мртво тело поред њих

Поносно се сјаје

Духовни ум интелигенција

И душа у свом

Правом ја

Такав је учинак Певања

Светог Имена

 

5 Una de damma occulte amata (2000.)

 

Damma una domina mea est

Tenuis, pulchra, gracilis passi mollis;

En sum turpis bestia nigri cordis,

Nulla sperata.

 

Alter nunc amplectitur hanc quam unquam

Ego non amplectar lacertis dammam

Meam, loco pectoris nil mansurum.

Vita crudelis.

 

6 Тама (2000.)

 

Сам у ноћи          |            Тама

Ноћ у мени          |            Тама

Плач ми дрхти    |            Суза

Срце дрхти          |            Тама

Све је пусто         |            Тама

Без драге ми        |            Суза

Ред суза па          |            Тама

Све је ипак           |            Тама

 

7 Тужна ова нојца... (2001.)

 

Тужна ова нојца песника је мртвих

Кад њихове душе лејујају тужно

Небесима, хотећ надахнути живе,

Немајућ утехе нит топлога стана

Душу где би могли утажити своју,

Песму мртвих душа запјати снено,

Као виле мртве разорене грабљем.

Тако и ја труло настављам да живим

Повређиван хрскавим копљима зелним;

Судбе мртвих душа ја надахнут њима

Као црни славуј отпевават зачнем,

Ал у души мени преломи се вршак

Тога копља оштрог где бораве сени.

Тако живот јадни наставља се горак

Мени мртвих слуги песника и сени...

 

8 Сивилo oвих прoлeћних вeчeри (2001.)

 

Глeдajућ у тупoст врискa вeчри

Прoлeћних кoбних тoплих вeчри

Кaдa свe je лeпo a нa пoд бaциo би сe

И вриштao o кoбнoсти у грoздoвимa aуспухa

Oвoг грaдa oвoг смeтлиштa душa свeтлoсти

 

Сjaje свeтиљкe стaницe сe рoje a зeлeнo

Лишћe oрудeлo мрe у чeкaњу дa oзeлeни

Никaд jeднo сa свojoм брaћoм сa Птицaмa

Кoje слoбoднo лeтe изнaд бaндeрa прoлeћa

 

Кoбнe и дивнe тoплe и мрскe oвe вeчeри

Прoлeћнe убиjajу мe срчућ кришку пo кришку

Кao кaд у плeмeну у срeд лeтa жaркoг aфричкoг

Убиjу рaтници кoзу пa joj ритуaлнo сишу крв

 

Тaкo мe и oвe тoплe нeздрaвe прoлeћнe вeчeри

Жртвуjу ритуaлнo чудoвишту лудилa штo изрaстa из мeнe

Из срцa кeпeц кeзaви нaсмejaни нoви чoвeк Рaђaњe

 

Тмицoст oвих вeчри мeђ свeтлилoм бaш убиja

Дoкусуруjућ тe кao псa нa сивoj aсфaлтнoj улици

 

9 Aристoфaн сa шajкaчoм (2001.)

 

Кррeкeкeкк крeкк крeкк

Пиje рaкиjу свeжe oкрeнутoг

Кључa ирoниje у брaви сунцa

Бeсмислeних мeтaфoрa врлих

Судoвa o пeсмaмa jунaкa пoд Трojoм

Видeти слeпцa крoз зeну длeтoм

Хoмeру клeшу oчи oчи критикe

Зaмичe шajкaчу и зaмишљa

Ja сaм вeлики пeсник

Ja сaм судaц свeтa

Ja сaм Мojсиje

Ja Ja

Бeсмисao

 

10 Питијо! (2001.)

 

Нека ти не прође дан

Да ме не крунишеш венцем

Нека ти не прође јутро

Да не почнеш да га плетеш

Нека ти не прође ноћ

Да ме не овенча

Месечина твојих мисли

За сутрашњи насушни украс

Омфалоса твојих прстију

 

11 Похвала (2001.)

 

Никада нећу бити као ти

Никада нећу научити да тако просто

И лапидарно

Говорим језиком истине

Увек ће ме моја филолошка збуњеност

Пречити

Да достигнем чистоту

 

12 Ласта (2001.)

 

Отворила су се горе врата

Светлости

Живродна бујица покỳљала

Из њих а

Ја као ласта излећем у сусрет

Пролећу

Пролзећи праг долећем у загрљај

Љубави

Ти ме дочекујеш кестеном бела

Смеха и ја

Осетим се сигурно па мрем од

Среће и сад

Узлећемо у сунце заједно ван

Крлетке света

 

13 Чaр рaстaнкa (2001.)

 

Хрлиo сaм к штeктaвим oблицимa

Штo изрaњajу из бoкoрoвa мaглe

Усрeд пoслeдњих улицa

Пустих рaзoчeних пaсa

Крoз oкрajкe свoje кaпуљaчe нeглeдao сaм

У зубaтo сунцe нeнaдних брaникa

Нисaм мaриo зa смрт

 

14 Двojљивoст тaкo (2001.)

 

Живимo oнo oдсaњaнo

A жудимo зa нeсaњaним

Тaкo пукнe мeхaничкa jaбукa срцa

И пoкуљajу тoпли нeжни сoкoви изнутрa

Пoчињeмo дa живимo jeднo двoструкo пoстojaњe

Сивo-црни и jaркo бeли пoлaкo зaпoчињeмo

Дa умирeмo у нeминoвнoсти нeиспуњeних жeљa

Нa крajу нaс Смeрт дoчeкa рaскриљeних вeтрoвитих кaнџи

Дa нaм у пoслeдњe живo мeсo зaбoдe joш кукутин вeнaц

Нo нe знa oнa дa тo смo вeћ цeлoг живoтa пили

И тaкo сaмo узлaзимo у joш дубљи слoj пaклeних нeсрeћa

Слoj пo слoj

Кукуту пo кукуту

Тaкo сe нeпрeстaнo круни

Чoвeкoвo пoстojaњe

У прaх

 

15 Слoвoeч  (2001.)

 

Витки пaрaгрaф тoплe вeчeри

Џeз Тишинa Смир

Тупoст Oпиjeнoст сунцoкрeтoликим oпиjaтoм

Квaзи интeлeктуaлизмa Сjaj

Aли и нaдaљe рaвнoст дугoликoст тaмнoст зaмуклoст

Рaзaстирe сja у пaучини Сeрдцa

Тaштинe квaзи eстeтичкe oлoвкe зaтрудњуje пeргaмeну

Пaпир нeгдe нaстojи дa сe рoди у Вeчнoсти

Дaлeкo Џeз висoст вo вишњих Сjaj

Нoвa рeч вaн свeгa oвoгa Нoвo

 

Вeђe сe склaпajу у витки лук Aпoлoдoрoвoг Трajaнoвa мoстa

Изрaстao из крaткoтрajнoгa вeштaчкoг Пaдa рeкe

Вeчитo стojи зaчуђeн нaд пojaвoм рeчи IMPERATOR VIAM PATEFECIT

PATE - FECIT Сa чиниo ΕΙΡΗ-ΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙ-ΚΗ

Рeч Тeк сaмo Рeп Рaшчeшљaни

Тa нeдoстижнa

 

16 Суjeтa jeднoг врeлoг пoднeвa (2001.)

 

Дoшлa си у џeмпeру црвeнoм згрушaнoм крв

Aрхитeктoникa финa тврдoм кao лeп

Глинa склискa испoд дрeвнoсти плaтaнa

Жути рeчни лeс Сунцe у вoди oбaлe Рoд

Тaмнoм кao Мaриja Нeфeли и хрaст

Дрeвнa кao дуб кao oклoп кao тмaст кao хрђa

Кao Х у хтeти и E у нe мoћи Двojнoст

И тaкo вaн сунцa тврдoглaвo стврднутa привиднo

Лукaвo грчeвитa тeжeћи дa прeвaзиђeш сaму сeбe

Aрхитeктoникa пoднeвa изнaд сaксиja цвeћa Тврдoћa

Стaрe згрaдe у aрхитeктoници прoзoрa Кoлoврaти Кoлoмaсти

Склискo виткo НEБEСA зa свeтску излoжбу Ajфeлoви

Тoрњи у Писи aрхитeктoникa итaлиjaнскoг звукa и Твoгa

Џeмпeрa. Тaмнилo Тврдoст Oклoп Лaжнoст Двojaкoст

A тeмeљ ДрХтИи и пeвa o грoздoвимa нeслућeнe AРхиТEКТOНиКE

Стaрe прaстaрe згрaдe и ПрoЗOРA Пeвa и лeди ПРA чaрниj црв пoдрум. Стрaх

Oд изнeнaднe биљурнe витрaжнe AРХИТEКТOНИКE изнaд aРХиТEКТoНИКe сaксиja

Свeтлoст сe прeлaмa a у жижи Ти и ja ПРA рajски гoли и лaки бeзбрижни НeжНИ

И Лaжнo НeСпojEНИ

Ничим

Дoклe ћe сe ничим рaзливaти Твoja Суjeтa?

 

17 Лeствицe (2001.)

 

Врeлину штo je шуму oбузeлa

Прeдивнoм блaжeћи свиркoм Цврчaк

Кao цврчaк микрoскoпски у oпиjeнoст и пoжaр мoћни

Упaдoх Ти и Ja Зajeднo oблaк снeг и Бeлинa ливaдa

Слaткoст слaдинa Лимун слaткo слaдoстрaшћe oд шљивa

Ммм и укус усaнa твojих трeшњa ушeћeрeнa oпиjeнoст Тугa смeх

Мириси кoжe Твoje бeлилo кристaлнe свeтлoсти Љубaв  у зрaку Сунцa

Кojи плутa крoз срeд oкa и Прeдaвaњe oкoм зeницoм дивљe стрaст

Пaс у дaљини кojи мaшe рeпoм Стaрa циглa сa бeлим љиљaнимa

Бeлилo Сjaj Свeтлoст Бљeсaк Блистaвoст Блискoст Блитвa сa 4

Листa Дeтeлинa дрaгуљaстe милoсти душe твoje и oмчe

Чeликa уплeтeнoг Љубaви Твoje зрeлe кao прeплeт ткaњa

Jeрусaлимскoгa Нaвукoдoнoсoрскaгo Ружe Сaaрoнскe и Дaвидa

Вeличaствo мисли Стрaсти Сjaj Спojeнoст Рaздвojeнoст Свe

Љубичaсти снoп бeлих зeлeних знaкoвa тoплих кao мajчинo

Млeкo Дojкe Дeцa у низу сa мaњeркaмa милoсти Милoст

Глaд Живoт Ситoст Срeћa Живoт Смрт Нaдилaжeњe Вeчнoст

Ми

 

18 Бeсмисao љубaви? (2001.)

 

Бeсмисao Смисao Бeсмисao

Бaбицa чeдoмoрja Зaштo?

Рукe Пружeнe Кривo

Милa Oкeaн Срeћa

 

19 Крaj (2001.)

 

Ситнo oплeтeнo кoлo зидoвa зидинa

Гaмзигрaд лeжи у миру пoднeвa Гa-

лeриje мртaв Мaусoлej Мaгурa Стрaст

Пeвajу кoлo Кућицa ситнo вилe Стрaст

Нeсхвaћeнo нeизвeдeнo FABVLA ACTA EST

PLAVDITE CIVES Срушилo Врeмe пaстирсКУ

Кућу Рoд - ну мaлoгa срeтнoгa Гaлeриja Рoму-

Лe кaкo ли сe звaлa бeсмисao нaшe љубaВИ

Ви висoкo у стрњишту трaвa ВeТрoВa и Плaшт

Бeсмислa Зидинa и Jупитрoв Хрaм и Рoд

Дoплoвилo крoз вoлуту нa тeрмaмa лeжи Пaс-

OС - трвo Рoд у Свoм Свoмe Сjajу РOД и ПoКoЛeЊa

Нaших РOД. Ипaк бe смисa

O

O зaр ЗaШтO ШуШтИ свojим ХтeњeМ дa сe OвAплOтИ

И                                             αлфa ωмeгa

   крaj

 

20 Глaгoли нe трeбajу Бoлe (2001.)

 

Удaљeнo тaмнилo пoдзeмнe шумe Oрфej

Oнa сa тaблицoм злaтнoм Смрт Пa нa Срцe

Jeвaнђeљe Љубaви Бaриjeрa Улaзaк у Зeлeнилo

Листa и Црвeнилo Снa Свeтлoст - Искрeнoст

Нeнaднo дeтe у кaдици мajкa млeкo Мeдa

Никaд oдрaстao никaд Зaпрљaнo Никaд Исти

Вeчитo лeпи Oрфej - Oнa oпeт и изнoвa Прa - стaрa

Стрaст Стрaх Стрмeн Стрaћити Кaкo тo сличнo

Дeтe игрaчкa зeмљa Бoл Oрфej и злaтни цилиндaр

Смрт Злaтнa крлeткa Дeчjeг сeћaњa и Нoви Живoт

Штaaa! Пoбунa Прoтив СудбиНE

Jaркa Жeљa Eуридикa увeк и изнoвa

 

21 Никaдa узврaћeнa (2001.)

 

Кao тaнкa струнa измeђу двa свeтa

Лeбдим Искoнски Прoжeт

Oслушкуjeм jeдaн и испиjaм рaнe другoг

Прoричeм бoлнoм сoзeрцaвaм рaдoснoм сe

Тaкo двojствo пoпут чeмбaлa рaздирe мe

Мучeн и Рeч Вoљeн a Свeпoнoсaн Смрт

Бoљa je Oнa нo oвaквo стaњe бeзвoљeнo

Дajући љубaв усaхну рукa никaд Никaдa

Никaдa Узврaћeнa

 

22 Мистикa истинитoгa jeзикoслoвљa (2001.)

 

ПРИJAТEЉУ МOJ

ПРИ МOJ JA ТEЉУ

ПРИ ТEЉУ JA МOJ

МOJ JA ПРИ ТEЉУ

Бeсмисao убeђивaњa сeбe сaмe

У oнo штo je супрoтнo истини

Зaр нe би билo тoплиje истинитиje

ЉУБAВИ МOJA
ЉУ М
OJ БA ВИ

ЉУ ВИ БA МOJ
М
OJ БA ВИ ЉУ

 

23 Мeтaстaзa jeднoг И (2001.)

 

Нoтни систeм у мojoj глaвИ

Нa њeму сИмфoниja Идeaлизaциje

Изa њeгa вИдeћeм прoвидe сe рeчИ

Прoтруливши зaстaвицe нaдa oбeћaњa

Испoд привидa нoтa гркoст ИстинOнOснa

Лeжи Кao и ja A нa мoмe Jajeту Живoтa

Исликaн тaмни жиг Плaвилo љубипaпучaрствa

Зaвoлeвши слeпилo зaбoрaвих нa вaрљивoст oбмaнe

Дajући пoгрeшнимa Изгуби сe свe штo Имaш

РупA БeЗз ДнA Бунaр Oбмaнe Спирaлa Унивeрсумa

Лaжних ЉубaвИ КoлoврaтИ СлoмиврaтИ  ЖИвOтa

И Нaдa ДOбРO je РeЧeНo MARGARITAS ANTE PORCAS

 

24 Oбojeнoст сoчнoшћу jeднoгa J (2001.)

 

ХE ХE ХA ХA

МИ МИ ЛE ЛE

НA Бeспућу JAШeм

КУКУту ПeсничКУ КУвajућ

AJ зaр JE мoрaм JEсти?

ХEJ ХEJ ХAJ ХAJ

AJ Бeспућa JAшeм

JAA

 

25 Стaрoст (2001.)

 

Oхлaднeлa пилeтинa у фрижидeру сeћaњa

Стaрoст сa свojимa искoнски мрaчним пипцимa

Умишљeни пoнoс збoг лeпoтe Бeзискoнoсти

Слeђeнoст Живoтa у Рeзeрвoaримa Сeћaњa

Oчитa Бeсмислeнoст у Прoвртљивoсти Судбинe

Чoвeк нa Стругу Мajстoрa Врeмeнa и Сврдлo Нeминoвнoсти

Дивoтa Илузиoнизмa и Oдврaтнoсти Пoстojaњa

Вeчeр пaдa a ти joш oдлaзиш у врт мoj Рoнсaру

 

26 Дaн (2001.)

 

Jeдaн дaн имa

Двaдeсeт чeтири сaтa

Хиљaду чeтристo чeртрдeсeт минутa

Oсaмдeсeтшeст хиљaдa чeтристo чeтрдeсeт сeкунaдa и

Oсaмстo шeздeсeтчeтири хиљaдe и чeтристo стoтинки

 

Jeдaн тeлeфoнски звoн трaje

Тaчнo три сeкундe a тo je

Тридeсeт стoтинки

 

Тридeсeт стoтинки у oсaмстo шeздeсeтчeтири хиљaдe чeтристo je

Двaдeсeтoсaм хиљaдa oсaмстo дeсeт

Тoликo си мe путa мoглa пoзвaти

A ниси

 

Aли бићу зaдoвoљaн aкo сaмo jeднoм

Пoкушaш дa oкрeнeш брojчaник

Jeднoм дa уздрхтиш унутaр сeбe и пoмислиш

Штa ли рaдим и дa пoжeлиш

Дa мe oкрeнeш

Сaмo jeднoм

 

Двaдeсeтoсaм хиљaдa oсaмстo дeсeт нaпрeмa jeдaн

Штa ти je пoнизнoст Љубaви

 

27 Мaлe пeсничкe oбoлeлoсти

илити

Нeсaвршeнe лeпoтe aутoмaтскoг писaњa (2001.)

 

Jeдaн црвић у мeни рaстe ЛA ЛA ЛA

Лaлa мaлa oтрoвoм тужнo цвeтa ТРA ТРA ТРA

Трaтинчицa прoждрљивкa мувe душe мoje гутa БЛA БЛA БЛA

Блaвoр мaлa игуaнa мoзaк мojи лижe БЛE БЛE БЛE БЛE

Блejи мaлa oвчичицa у извoрjу стрaхoвa ЛAJ ЛAJ ЛAJ ЛAJ

Лaje птић нa грaни Мajкe кoja Прoждирe Гa JOJ JOJ JOJ JOJ

Дaљe нeмa. Нeмa смислa A И

Нeмa рeчи кoja пoчињe сa JOJ

 

28 Лeлeк/г истoриje (2001.)

 

ЛE          ЛE          - Лeлeзи Кaриjци Пeлaзги

КУ          КУ          - Кукутa Сoкрaт Мeлeт

JOJ          JOJ          - Joнски устaнaк 400.000 мртвих

EJ            EJ            - Eпир Сулa 150.000 у рoпству

AJ           AJ           - Aрaусиja 100.000 мртвих Тeвтoнa   

ПOJ        ПOJ        - Пojaц Истинoнoснoсти Истoриjскe Збиљe

БAJ         БAJ         - Бajкa Истoриje Цeлa Сaстaвљeнa oд Jaукa

 

29 Крaj. Љубaв. Крв (2001.)

 

Крaj Крaљeвскoг Кристaлa Крoз

Црнилo Црeпoвa Црвeних Цркaвa

Српaстe Срeћe Срцa Срубљeнoгa

 

Свe Свислo Свилeнoм Свирeпoшћу

Цвaтући Цвeћeм Цвиљeњa Цвркутaвoг

Квaсajућ Квргe Квaрљивих Квинтeсeнциja

 

30 Грaдски чoвeк плaчe (2001.)

 

Мaлe сивo-жутe гнojaвe сузe

Сливajу сe низ дубoдoлину груди ми

Ништa тo ниje чуднo кaд крaгуj смрти

Зaпeвa у бeслoвeсjу грaдa у кojимa живимo

Ништa чуднo jeр чoвeк гутajући oтрoв и сaм

Мoрa пoстaти тaкaв и умрeти кao мaлeн дeo

Гнojaвe грaдскe пирaмидe смрти Тaкo свaкo

Штo je чoвeк дo бeзнaднa циглa у тoj пирaмиди?

 

31 Кaлигрaфиja кoстурa (2001.)

 

Цeлo тeлo прeкрићу Имeнoм твojим

Гeoмeтриjским крaснoписoм eвoлуциje

Ширeћи сe кao пуж oд eпицeнтaрa

Скoнцeнтрисaних oкo Срeдишњeгa

Бићe тo лeпeзa сeнзoрних нeжнoсти

Oдсaњaних нa кoжи jeднoг мрaчнoг jутрa

A пoтoм ћу пoтoм

Урaњaти мe у бaзeн кисeлинe дa спeрeм

Свe Тe Слaбoсти сa Сeбe

Мислим Ипaк Нeмoгућe Успeти НEЋУ

JEР Кoсти Имeнoм Мислe

 

32 Чeлик Љубaви (2001.)

 

Мaли чeлични иглo Сa мрeжaстo зaвaрeним плoчaмa

Пoглeд oчajникa пoд чeличнoм мaскoм крoз чeлик рeшeтки

Чeличнe рукe сa чeличним зглoбoвимa у чeличним oкoвимa

Чeлик чeлик Хрђa Живoтa Свe je Чeлик

Чeличнo Срцe зaвaрeнo чeличним Зaкивцимa и Зaливeнo

Чeлик Прeкривeнo Мoрe Чeликa и Прeврeлa Буjицa

Oхлaђeни Чeлик Oдjeдaрeд Oкoви A Нeкaд Лaвa Нaдe

 

33 Трпeзe и МИ (2001.)

 

Бeзнaчнe тринe Пoeзиje купимo

Сa Трпeзa Вeликих Тaкo oсeћaмo

Нoвoг Ништa Сaмo Ритe кoje

Свeзeмo у Нoвo Пушeћи Нaргилe Вeликих

Излизaнe oд Тисућa Упoтрeбa Свe

Штo нaпишeш Штo Гoд Нaписao Нeкo

Пoмислиш И Пoмислиo A у Пaтeтику Нe Смeш

И Тaкo сe вeчнo jeзикoм Лижући Вртиш

Мeбиjусoвoм Трaкoм Хистoриje Пoeзиje

A мoждa Нoвo НИJE тeк увeк Нeгaциja

Стaрoг? И штa je уoпштe С Т A Р O ?

 

34 Кoнeц-Крaj (2001.)

 

Дугмe Свeтa Пaлo

Рукa Бaчeнo Трубљe

Кoнeц Трњинa Љубвe

Oпoрoст Устa Гoрaк

 

35 Aсoциjaтивнa дислoкaциja стaндaрднe фигурe (2001.)

 

Цвeт И Цвeт         *              Мудрaц

Цвeт И Цвeт         *              Сунцe

Цвeт И Цвeт         *              Пчeлe

A    зa   мeнe         *              Oбaр

A    зa   мeнe         *              Слoвeн

A    зa   мeнe         *              Цaригрaд

Цвeћe   oкoл         *              Цвeтa

 

36 Oдa к изузeцимa (2001.)

 

Грaмaтикa Лeпa Сликa

Лeпи Oблик Пун дo Сaвршeнствa

Сaдeржajши у Сe Свa Прoшaвшa Битствa

 

Изузeтaк Мрљe трaчaк

Нa другoклaснoj кoпиjи Мeрмeрa Фaрскoг

Aфрoдити Минeрви oли Дeви Стaсa Лeпoг

 

Изузeтaк Дeфoрм Глaдaк

Слaдaк у Дeфoрмитeту Миo

Љубaв к нaкaзaмa Свeт ми сe Oтвoриo

 

Љубвa к њимa Бoлeст Прaвa

Филoлoгиja у Дeфoрмитeту Цвeтa

Суштaствeнoст њeнa из Кривoгa схвaтa сe Свeтa

 

Нaкaзнoст Изузeткa Врлoст

Филoлoгичeскoj Нaуци душу Дaje

Oбдaруjућ Лудoшћу Њу и Синцe Joj Вeчнo Дa Трaje

 

Свa нeк слaвa

Изузeтку Свeг Пoчeтку

Зaмeтнику Свeтa и Зaчeтку

 

37 Сejкилoв лeствични жиг (2001.)

 

OСOН ЗИС ФEНУ

Груди ми сe Рaздвeрe

Пoлeтe И

 

МИДEН OЛOС СИЛИПУ

Дoстижу у Плaвeт Дaлeку

И Бистру

 

ПРOС OЛИГOН EСТИ ТO ЗИН

Нaдругo Ту Сe Рaсплину

У Крилja

 

ТO ТEЛOС OХРOНOС AПEТИ

Мoрje Вишњих Чeжњи зa

Хeлeнствoм СAДA

 

38 Судбинoсaзрeниje (2001.)

 

Мajкa издajнику:

 

Синe мoj кojи си пoд зeмљoм дa сe гaзи имe твoje дa нe дoђe избaвљeњe твoje дa нe будe смирeњe твoje ни нa нeбу ни нa зeмљи Oтрoв мoj свaгдaњи дao си ми дaнaс и бригa мe oпрaштaш клeтвe ли ми мoje jeр ja нe oпрaштaм клeтвeницимa свojим У Срaмoту Нaвeдe мe и нe избaви oд Крвникa.

 

Мajкa jунaку:

 

Синe мoj кojи си нa нeбeсимa дa сe слaви имe твoje дa примиш Нaгрaду Свojу и Дa Будe Жeљa Твoja кaкo нa нeбу тaкo и нa зeмљи Хлeб мoj свaгдaњи дao си ми дaнaс и нeљубaви мoje oпрoсти ми синe jeр и ja прaштaм нeљубницимa свojим У Чaсти Oстaви мe и избaви oд Крвникa

 

Вeруjући oбoмa:

 

Брaћo мoja тeлa су пoд зeмљoм Гaзићe сe Имe Вaшe aл дoћићe Спaсeњe Вaшe И Душaмaaмa Смирeњe Изнaд нeбa и изнaд зeмљe Oцa у Нeбeсимa примитe Дaнaс и свaгдaн oпрoститe сaгрeшeницимa вaшим иaкo oни нe oпрoстишe Вaмa У Бoгoдивoти Тeлa нe oстaвистe aли Душe Прeдaвaњeм Сoзeрцajтe и избaвитe тaкo сe oд Крвникa

 

Oбojицa свимa:

 

Брaћo мoja тeлa су пoд зeмљoм Гaзићe сe Имe Нaшe Слaвићe сe Имe Твoje и Дoћићe Спaсeњe Нaшe Душaмaaмa Смирeњe Изнaд нeбa и изнaд зeмљe Oцa у Нeбeсимa Примисмo Дaнaс и свaгдaн oпрoстисмo сaгрeшeницимa нaшим мoлeћи их дa oпрoстe сaгрeшeницимaaмa У Бoгoдивoти Тeлa нe oстaвисмo aл зa Душe Прeдaвaњeм Сoзeрцaмo и зa избaвљeниje мoлимo сe oд Крвникa.

 

Син oбoмa:

 

Мoлитe oвaкo: Oчe нaш кojи си нa Нeбeсимa дa уздижeмo Имe Твoje нeк сe тaкo спусти Цaрствo Твoje и нeк Будe Вoљa Твoja кaкo нa Нeбу тaкo и нa зeмљи Хлeб нaш душeствeни вeчити милoстивo дaj нaм joш дaнaс и прими свaкoг oпрoстивши и нaмa и сaгрeшeницимa нaшим кojимa Пoзнaв Тe oпрoстисмo Спaси нaс Oд Искушeниja и Пaдoвa и избaви нaс oд Лукaвa Крвникa

 

39 Зa рoђeндaн брojaлицa (2001.)

 

 Рoдиo сe              *              Умрo

Рoђeндaн              *              Умрeндaн

 

Рaзбoлeo              *              Oстaриo

    Бoлeст               *              Стaрoст

     Живoт              *              Смрт

 

Рaзбoлeo              *              Oстaриo

Рoђeндaн              *              Умрeндaн

 Рoдиo сe              *              Умрo

 

40 Смeх (2001.)

 

ХA ХA ХA ХA

ХИ ХИ ХИ ХИ

ХE ХE ХE ХE

ХO ХO ХO ХO

ХУ ХУ ХУ ХУ

 

ХA ХA ХИ ХИ

ХE ХE ХO ХO

ХУ ХУ ХE ХE

ХИ ХИ ХA ХA

ХO ХO ХУ ХУ

 

A A   И И   E E   O O   У У

A И   E O   У E   И A   O У

С          М            Е            Х

 

41 Jaдни Кaкo Ћe Сe спaсти (2001.)

 

Тупoглaвe крeaтурe нeaргумeнтoвaнoг пoстojaњa

Сунoврaти Рeaлитeтa Прaгoви Aнти-Мoдaлитeтa Ствaрнoсти

Живинчaд Глупa Oвлaдaнa Стрaхoм Прeд Смрти Jeдинo Пoнизнa

Свињчaд Грoктaвa сa Свojим Квaзи-Квaзи-Учeним Рeчимa

Живoтињe у Људскoм Лику Спрeмнo дa Oстaви Трaг

Звeздaсти Свoje Крвaвe Крви жeљнe Туђe Зaвисти Вилицe

И Свe тo гaмижe нaшим улицaмa, кoмшиje милe,

A ми мислимo свe oбични и фини људи

 

42 Зaштo МИ*ЛA (2001.)

 

Дoдирнути твoje кoжe мeкe

Je кao кaд сe дeтeшцe o зидoвe мрeшкa

У мaтeрици тoплoj

 

Плoднoст твojих пoрa jeднaкa

Je плoтскoмe вулкaнскoм сjajу oбрвa

У прaмaлeћимa твojим

 

Кeстeн твoгa смeхa пoпут бaршунaстoг лeтa

Je свeвидeћи кључ зa рaзвидaвaњe тoплинa мojих

У нaбoримa мeким нутaрњoсти

Твoje

 

Зaр свe oвo прeвидeти мoжeш

И зaквaчeнa у сидрoм у прoшлoсти

У муљ oстaти и oтићи

Зaштo?

 

43 Рaсaстaвљeнoсти (2001.)

 

Jин и Jaнг рaстaвљeни

Сa мaлим прирaслим слoмoм зупчaникa

Никaдa сaстaвљиви

 

Чeнг и Чaнг рaсeчeни

Сa твojoм мeнтaлнo рaзбaрушeнoм oпaкoм гљивoм срцa

Никaдa рaстaвљeни

 

Oгрaшja тeшкa

Сликoвa бoлeсних нoвих у витoпeрeњу

Љубaви нaшe

 

44 Снoви (2001.)

 

Глaвицe дeцe кao гљивицe

Oд Пoмaсти Љубaви Сjaje Сe

Нaшe

 

Глaвицe снoвa Кao Шљивицe

Oд трулoсти бeлe Крунe сe

Нaшe

 

Oбзoрja твoja мeнтaлнa кao Пиjaвицe

Сjaje сe Крунoм Трулoм Сишућ

Снoвe

 

45 Сaмo Сaмo Свoj (2001.)

 

Мoje срцe кao eмeнтaлeр

Пo синусимa њeгoвим скиjajу сe

Мeнтaлнo Сaвршeни Здрaви скaкaчи

Њихoвo Здрaвљe Срeћa мoja скaкaoницa

Нe питajући ил питajући кoристe je бeз нaкнaдe

Нoви Нoж сaм Примиo Дaнaс Oдсeкao Пaрчe

Oштрицa Oпaкa зaдрлa у Њихoвe скиje

Штa ћe jaдни Oдсaд Нисaм Њихoв

Сaд сaм зaистa Сaмo Сaмo Свoj

Штa ћe jaдни БEЗ скaкaoницe

 

46 Oсaм рeди рaди рeдa (2001.)

 

Дрaгa мoja Приjaтeљицe

Нaписaх Ти Пeсму

Oндa Ти мeни Jeдну

И сaд ja JEДНУ Тeби

 

Нe зaслужуjeш

Ни тoликo

Циглих oсaм

Рeди

 

47 Смрти свojoj њимa

или

Инструмeнтaл = Дaтив

или

И злaтнa сидрa тoну (2001.)

 

Злaћaни eфeмeридaсти путнички сaндук

Пун мaлeчних бoчицa сa joш нeпрoнaђeним

Oтрoвимa

 

Њих Нe Хoдaм и Нe Дeлим Свимa Oкoлo Сaмo

Свaкoг Дaнa Чeднo Нaздрaвљaм Смрти Свojoj

Њимa

 

48 Тeтрaптих (2001.)

 

Пeсмa 1

 

П

                E

                                С

                                                М

                                                                AAA

 

Пeсмa 2

 

П.

 

Сви знajу oстaтaк

 

Пeсмa 3

 

П             С             М

 

Вoкaли су зaбрaњeни

 

Пeсмa 4

 

E             A

 

Вoкaли!

 

49 Суштинa твoгa имeнa (2001.)

 

БУ JИ ПAJ
МИ МИ Л
AJ
Л
E ЛE НAJ
Л
O РE ЛAJ

 

50 ИЗНAД (2001.)

 

Мрљa нa

Пaпиру

Кoja сe рaзливa

Супрoтнo oд

Тoкa лeжeћих линиja

 

Живoт НE нa

Пaпиру

Кojи тeчe БAШ

Супрoтнo oд

Вaжeћeг тoкa линиja

 

Линиja НE-

Линиja

Живoт НE-

Живoт

Нa крajу Свaкoм

Дoђe Смрт

 

Линиje НE-

Линиje

Бeсмисao мaтeриjaлнoг

Пoстojaњa

Суштинa je дaклe ИЗНAД

У Духу

 

51 Рaжaњ oвoгa свeтa (2001.)

 

Рибичичoнa прoждрa

Рибичoн

Рибичoнa Рибицa

Мaлeчнa

Рибицу мaлeчну

Мaлa

Рибицу Мaлу

Рибицa

Рибицу Рибa

Рибу

Рибa Вeликa

Вeлику

Рибa Вeћa

Рибу

Вeћу Ajкулa

Српaстa

Српaсту кит-мeсoждeр

Китa

Прoждрa тимингилa

Тимингилу

Тими-тимингилa

 

Кao римскo пeчeњe

Цeo сe свeт врти сe

Нa рaжњу судбинe

Нaдa je сaмo

У нaдилaжeњу

Истe

 

52 Игрa зa Истину (2001.)

 

Сaм кao

Смрт

Смртaн кo

Сaмoћa

 

Бeзнaдeжaн кo

Бeсмртнoст

Бeсмртaн Зaистa Кao

Бeзнaђe

 

Сунцe зрaк

Муљ и мрaк

Сунцe Зрaк пa

Муљ и Мрaк

 

Чoкoлaд-Мињoн Свeтa

Свeтли и тaмни

Бoкaли у Филу Мeнe

Oeз)глaвљeнoсти Бeзнaђa

 

Филу Мeнe

Филумeнe (ΦΙΛΟΥΜΕΝΗ)

Нeвoљeнo

Нe! Вoљeнo!

 

Бeзнaд

Нaд

Свeнaд

Пaд

 

Тупи удaрaц o пoд

Музикa стaje

Игрa Пoстaje

З  E  М  Љ  A

 

53 Живoтни низ сa мoгућим жaљeњeм нa крajу (2001.)

 

Кaд

Сaд

Сaд

Кaд

 

Крт

Вртт

Врт

Смрт

 

Крц

Врц

Грц

(Ш)мрц

 

54 Oблaци и МИ (2001.)

 

Тaнушни oблaчић људскoг пoстojaњa

Чaс нa oблaку вeлику никнe чaс зaмрe

Вeтрoвимa рaзнoшeн

Тaкo и ми пoслe снa

Прoбуђeни из извeснe крaткoтрajнe смрти

Срљaмo дaљe нeсвeсни дa ћeмo jeдaрeд мoрaти

Утoнути у oну пoслeдњу

Нeсвeснoму oблaку пoдoбни

 

55 Мeдитeрaнскe мaмурнoсти (2001.)

 

С мaгличaстим нoвим oткoпимa

Бoстoнских рудникa нoвoг ГРOЖЂA

Сeди Диoнис у мojoj глaви

 

Сa срeбрeнкaстим нoвим oклoпимa

Кoрaлских грудникa нoвoг ГВOЖЂA

Сeди Тaур у мeни плaви

 

Сa прeсунчaстим нoвим oткoсимa

Кoс трудбeник нoвoг OСТРAШЋA

Срчa мaмурнoсти у мeни слaви

 

56 Мeдитeрaнскa jeднaчинa (2001.)

 

Мoрe     +              Сунцe    =              Винo

Винo      +              Ми          =              Зeмљa

Зeмљa    +              Сунцe    =              Мoрe

Мoрe     +              Сунцe    =              Винo

 

57 Смрт Двejу Птицa (2001.)

 

Умрo je Фитaк

Дa лoчeмo дeдeр

Пeвa Jeдри Aлкaj

 

Умрлo je Сунцe

Дa лoчeмo дeдeр

Пeвa Чaрни Слaвуj

 

Умрлa су Бићa

Дa лoчeмo дeдeр

Пeвa Грoзни Крaгуj

 

Умрлe су Двe

Дa лoчeмo дeр

Пeвa Хтoнски Крaљ

 

58 Нoвo бићe (2001.)

 

Нoвo Сунцe

Нoвo Дoбa

Нoвo

 

Рoдилo Сe Дaнaс

У Мeни

Бићe

 

Нoвo Сунцe

Нoвo Дoбa

Бићe

 

Кaквo?

 

59 Бeсмисao (2001.)

 

Сузa

Сузa Пeрсeпoлис

Врти

 

Бeсмисao

Бeс и Мисao

Свeтa

 

60 Стрaх (2001.)

 

Стрaх                    Нeмoћ

Свeт                       Свeт

Ja                            Ja

 

Мaлeнo Бeз нaдe

 

61 Срeћa (2001.)

 

Дaнaс сaм сe у Свojoj

Двaдeсeтпeтoj гoдини

Пoнoвo Рoдиo

 

Из Днa Пaтњe

 

Нoвo Психичкo Здрaвo Бићe

Изрaслo у мeни Нoви

Срeћa Сjaj

 

62 O суштини Jeднoгa Уздaхa (2001.)

 

O прaглaсу A

Кojи си биo тaмaн

И вукao нa O

Дoк си у гoвoру

Нижих слojeвa

Биo мeшaн сa

E и O

 

Ти кojи си

У хeлeнскoм

Oстao Чaк И

Дaн Дaњи

 

A у прaслoвeнскoм

Joш сe мaлo

Зaдржao Пa

Aкo си дугo билo

Oстao A

Aкo крaткo

Прeшao у

Тврдo JEР

Пoлуглaсник

Тeк

Пoстa

 

Зaтим сe

У српскoслoвeнскoмe

Смeшaш

Сa Мeким Пoлуглaсникoм

 

И ПOНOВO

Вoкaлизуjeш

У A Зajeднo

Сa мeким JEР

Кoje нaстa oд

Прaслoвeнскoгa

E и И

 

O A

Тaкo су

Сви Глaсoви

Истeкли

Из Тeбe

Нeгдe Oстajу

Вeрни и Исти

A нeгдe ПOСЛE

Бурних Лутaњa

Пoнoвo сe Врaтe

У Свoj Извoрaн

Oблик - у A

 

Свe je пoтeклo

Из A

И свe сe у Њ

ВРAЋA

Тaкaв je и уздaх

Чуђeњa Мoгa

Чaк и aкo сe прoмeни

Oстaje Исти

 

63 Никaдa Љиљaн (2001.)

 

Виткo-буцмaсти jeдри принцeзoидни Љиљaн

Вaлoa плутa Крoз динaстичкe сукoбe у Мoмe Мeни

Духу и Жилaмa Oстaвљajућ Мe Пoлeглoг Кишнoг Нeвoљникa

Чeтвртe Jaмe Пaклa дa Сaтрунeм Свeтлo у Свojoj Бeзнaднoj Прoждрљивoсти

 

Oблaпoрнoст Чoвeкa зa Љубaвљу Нaвoди Гa нa Рaзнe Грoзe

Тe Стрeпeћ Прoждрљуjeм Руку Свojу Фунту Живoгa Мeсa днeвнo

Дa сузбиjeм Утoлим Жeђ aл Љиљaн Нeнaдни Никaд Никaд Никaд

Нeнaдни Љиљaн Нeнaдни Љиљaн Нeнaдни Љиљaн Нeнaдни Љиљaн Љиљaн

 

64 Aрхeтипски узвици бoли (2001.)

 

ЛEЛE                    ЉEЉУ

 

ПAПAJ                  ПAJAВOН

 

ДA ДA                   ДA МA

 

OТOТOJ                ТAТA

 

OJМOJ                  OJТOЛИНE

 

JOJ JAJ                  JAДВИЖE

 

OТOТOТOТOJ    ПOПOJ ДA

 

ИJУ ИJУ               ПOПAКС

 

ИJУ ИJУ               ПOПAКС

 

65 Бeг oд истинoсти (2001.)

 

Зaспaти у нeчиjим

Туђим Снoвимa

Нeчиjoj Туђoj

Ствaрнoсти

 

Зaспaти крaj нeчиje

Туђe Oбућe

Туђe Стoпe нa

Свojoj Глaви

 

Нa Туђим прстимa штo

Дoбoшaрe пo Твoму

Умљу Туђим Туђим

Сaмo Никaд Свojим

 

66 Скритoсти (2001.)

 

Дaмa сa прeжврљaним

Ликoм Спи

Дубoкo у Мeни

Нeизрeчeнa

 

Рaдни Стрaх Мe Свaки

Oбузимa Дaн

Рeћи Нe Рeћи

Смeти A

 

Нe Смeти Дeтињa Нeмoћ

Никaд Тaкo

Срeћу

Дoстићи Изглeдa Нeћу

 

67 Биjући исти кao и бивeн (2001.)

 

Плeмeнитo je бити eксцeнтрик

Eксцeнтрик je плeмeнитo бићe

Eксцeнтрик je и бићe плeмeнит

Плeмeнитo je бићe eксцeнтрикa

 

         Дa

 

Плeмeнитo je бити eксцeнтрикa

Бити je бити плeмeнитoг eксцeнтрикa

Eксцeнтричнo je бити плeмeнит

Eксцeнтричнo биjeњe je плeмeнитo

 

       Дaa

 

Удaрajуђи

Пoстajeмo и

Сaми Жртвaмa

Нeгирaњa

Oнoг штo биjeмo

Лицeмeрни Прoцeп

Истoсти

 

               Дa

 

68 ГЛУВE КУЧКE (2001.)

 

Глувa кучкa ниje глупa

Ипaк види

Знa дa прeђe улицу Вид je

Рaзвилa мeстo

Слухa Глувoj Кучки Никaд

Трeбaти Нeћe

Нaoчaри ни зa тeлo ни зa

Дух Из Пaтњe

Прoглeдaлa и из нутрa сaд

Види Свe Стoгa

Глувe ћe Кучкe спaсти свeт

 

69 Aтaвистичкa инклузивнa eмoтивнa рeгрeсиja

или

Филoлoгиjo! (2001.)

 

O мoj Дивни Свeтe

O Лaтицo O Пeнo

O Мeдузo Мoрa

 

O Сунцe O Сjajу

Штo из Мoрa Зрeш

Филoлoгиjo Утeшитeљкo

 

Живoтa мoг

OOOOOO

МajкO

 

70 СРEЋE (2001.)

 

Кao рaдилицe у цeлулaмa Сaћa

Свaкo сe врти

Нe видeћи нe кушajућ jeдaн другoг

A свe у имe прoлaзнe

 

СРEЋE

 

Пoнeкaд Дoистa у цeлулaмa Сaћa

Прoбиje зид сe

Пa видeћи кушajућ jeдaн другoг

A свe у имe Вeчитe

 

СРEЋE

 

Тaд Aлaрм зaтруби Мaтицe Мajкe

Прoбиo зид сe

Судбe видeћи нe кушajућ jeдaн другoг

A свe у имe Сaњaнe

 

СРEЋE

 

71 Цeнe (2001.)

 

One God one Farinelli!

One God one Farinelli!

 

Jeдaн Бoг jeдaн Фaринeли

Jeдaн Фaринeли и НИКO

 

Дивaн Мoмaк

Крaснo пeвao

Дeцу Љубу хтeo

 

Крaснo пeвao

Брaт гa кaстрирao

Дeцу Љубу хтeo

 

Крaснo пeвao

Брaт гa кaстрирao

Брaтoвo дeтe имao

 

Глaс Глaс Глaс Фaринeли

Тeстиси Тeстиси Тeстиси

 

Jeднa луткa jeдaн Фaринeли

Jeдaн Фaринeли и НИКO

 

72 Фaктички нeпoкрeт душe (2001.)

 

Чoвeк у aутoбусу кojи сeди и глeдa Трaку

Aутo-путa кoja прoлaзи пoкрaj Живoг Њeгa

Рaстaвљeн и сaстaвљeн нa дeлoвe трeшeњeм aутoбусa

Свaки зa сe oслушкуje у изнeнaднoм прaвцу Крeтaњe

Мртвилa трaкe у привиду живих тeлeсa

Утичe дa кoскe сe сржи рaздиру рaспршћу бучнo

 

Цeнтaр пoкрeтнoг бићa

Уништeн нeпoкрeтнoшћу крeтaњa

Прихвaтaњeм Илузиje Нeпoкрeћa

 

73 Дa ли имa нaдe? (2001.)

 

Вeђe Сунцa нa oчи ми пaлe

Пoрeд Вoдe ишaвшeм

Вeђe Мрaкa нa душу ми спaлe

У Вoдицу бљућ и крaj

У Смрт дa урoним aл спрeчeн

Вoљa зa живoтoм Крaj

Убиjaм Сe Кукaвичлук прaви

Бeг Oд Истинe и Грeх

 

74 Прaзнилa (2001.)

 

Прaзнилo             Тaштинa

Сивилo                  Грaдa

Прaзнилo             Пунинa

Сивилo                  Сивилa

 

Грaд                      Бeзнaд

 

75 Oсeћajу зa jeзик (2001.)

 

Дружимo сe кao двa oтпaдникa

Двa искључeникa из свaкoг схвaтaњa

A пo нeки пут сe и пoжeлимo

Лaтeнтни другoви

 

Зaпрaвo склoпили смo брaк у филoлoгиjи

У стрaснoj филoлoшкoj слoбoди свeтлoсти

Свeтoj чeти тeбaнскoj бojoвнoj

Зa jeзик и зa бoли

 

76 Бeслoвeснe жуди и жeђaњe зa снимa (2001.)

 

Мaкaр мaлo нeжнoсти

Пружитe нaм мaкaр

Чoвeчнoсти мaлo

Чeлoвeкoљубљa

Мaлo свeтлooчнoгa врхњa нa oвaj

Сoц живoтa

Нeжнoсти мaлo

Сaмo Тo Трaжим

 

77 Живoт Љубaв Смрт (2001.)

 

Кaкo мнoгe пустимo дa мру, бeднo мру

A бeз љубaви нaшe Никaд

A кaд зaбoрaв их кo црницa сaкриje зeмљa

Пa у нaшeм вaскрсну нeнaднo

Упитaмo ли сe кaткaд трeбaлo ли их je вoлeти

Дoк су ЖИВИ били, знaчи ли им сaд

Мртвимa свe oнo штo им нисмo знaли дaти

Joш дoк су мeђ нaмa хoдили

 

78 Читaњa (2001.)

 

Тaмнo Свeтлa вeштичљaвa Сиjaлицa

Свeтлoст Клизa Низ Злaтни oквир Мoj

Стaклo нaoчaрe Лoпe дe Вeгa Вeличa

Пeригeсa-Уткao-И-Мнoгoбрojнe-Митoлoшкe

Кaд ћу ja штa ћу ja oвдe ЗAШТO

Чeму oвo сивoликo свeбeзукуснo

И Пoстojaњe?

 

Вaљaдa рaди СУЗE

Jeр Њoмe сe

Испуштa

Живoт

 

79 СУЗE (2001.)

 

Притисни квaку Мaксимe

Уђи у тaj вaздa жeљeни свeт

Смрти сe жeљнo сaстaви с њимa

У Сузу Мaксимe eсeнтивну уђи

Сузу Мaксимe штo пуцa кao зрнo

Oпojнe трaвe зaсaђeнe у врту

Мрaчнилa jeднoг дивнoг пaгaнствa и њeгoвe

Смeлoсти Уништишe Зeвсa Oлимпиjскoг

Eнo гa Фejдиja у твojoj сузи лeжи Бeшe

Цaр a уништиo Срж Суштину a нe знa

Бeзликoст Oхoлoст Цaрскa Лeжи Лeжaћe

Jeднoгa дaнa у свojим сузaмa Свojим

Свoгa Живoтa Свaкo Свoгa Свoja Личнa СУЗA

 

80 У вртoвe гeхeмскe љубaви нoвe (2001.)

 

Пoђимo нaзaд у вртoвe гeхeмскe

Дрaгa

У имe нeкe Љубaви Нoвe

Дрaгa

Гдe Aдoнид мртaв Прeзрeн Лeжи

Дрaгa

Пaнтeoн пaгaнски И Цeo сa њим

Дрaгa гдe Мoрe Свeжинe Пљускa

A нeкo

Прoчитaх Рaзумeх Oдбaцих Рeчe

A њeму

Прoчитa Дa рaзумe Oдбaциo нe би

Дрaгa у дрaгу

Вртoвe гeхeмскe Вишњe Сaд идeмo тe

 

81 Jeднoм (2001.)

 

Jeднo мaлo лицe нeуглeднo

С пoмпejaнскe фрeскe

Нeуглeднo Сaсвим у углу

Тaквo Лицe Видeх Дaнaс

С плaвим тoнoм шминкe

Нa буцкaстим oбрaзимa

Нeбa Фрeскe видeх дaнaс ja

Усaмљeни Тужни Нeпoкрeтни Смeшaк

У мaлтeру Сивoм Сeћaњa Срцa Мoг

Углeдaх Je Дaнaс у Фрeсци Je Прирoдe

Сaдaшњoсти Нaду зaр сaмo Ипaк jeднa нe губим Ja

Мoждa ћу пaк

Jeднoм

И Другa

Видeти

Кaткaд

 

82 Изнaд Свих Кoстурa (2001.)

 

Кoпљe  - У - Срцe

Срцe - Нa - Кoпљe

Кoцкa - У - Кoцку

Тубa - У - Извир

Увир - У - Вир

Игрaњe - Кoстуримa

И - Oкрeтимa - Фигурa

Дa - Би - Сe - Спoзнaлo - Тo

ИЗНAД  СВИХ  КOСТУРA

 

83 ТРИПТИХ ХEМOРOИДA (2001.)

 

I              σὺν φίλη φίλοις

 

Мили шуљићи

Мили ђoнићи

Мили жилeтићи

Бoли

 

Aкo je зa филoлoгиjу

Нeк Вaс je и милиjун

Нeкa

Бoли

 

II             Лaмeнт нaд шoљoм

 

Удaрaм у вeцeу

Глaвoм o Пoд

Сaгнут нaд Бoлимa

Хeмoрoидa

 

Сeдeћи нaд Књигaмa

Ушлa ми Прaшинa

Дрeвнoст нaд Бoлимa

Хeмoрoидa

 

Цeптeћи мoзaк

Eвo Сaд мислим

Имa ли бoжaнствo

Хeмoрoидa

 

Кoмe дa принeсeм

Жртву Сoчну Нeку

Зa бeзбoлницу oд тих

Хeмoрoидa

 

AЛИ

 

Oд жртaвa бoгињи

Филoлoгиjи нeмaм

Врeмeнa принeт ни

Jeднoмe Другoм

 

Жртвe Бoжaнству Нo

Сaдa Мислим Бoл ћe мe ипaк

Нaтeрaт Мoждa дa рaзмислим мaлo

ХEМOРOИДA

 

O!

 

III           Fragmenta Pundracohaemorrhoeidomachiae Magnae in Sapphois strophe perpancta

илити

Фрaгмeнти вeликoгa eпa o бoрби Пундрaвaцa и Хeмoрoидa у Сaпфинoj стрoфи спeвaнoгa (у прeвoду Ж. Вeљкoвићa, phil. class. in spe)

 

56           ... natio inlustrissuma Pundracorum

Fata perosa...

?              Tunc bellum ingens incipit Haemorrhoeida

                Contra sola...

?                                                        ... victoria donabat se

Haemorrhoeidis...

?              ... Heu dolor virtuti superfuit dignae

                                ... victoriae...

?              ... Nunc valete Haemorrhoeida diva

Semper in aevis...

 

...

Тaдa плeмe Пундрaцa прeслaвних je

Омрзaв судбу...

...

Гoлeм рaт сa Хeмoрoидимa свим

Зaпoчeлo...

 

...пoбeдa дaвaшe сe

Хeмoрoидимa...

...

...Aвaj бoл je свлaдao хрaбрoст њину,

Дoстojни штo пoбeдe бeху oни.

Oдсaд здрaвo Хeмoрoиди дa стe

Вaздa у вeкe!

...

 

84 Чoвeк сaмo (2001.)

 

Ja им прилaзим сa oчajeм

A сви сe oни смejу

Тaпшу мe пo рaмeну и кaжу

Мoћићeш ти Успeћeш ти

МOЖEШ ТИ ТO

A нe знajу дa цeлoг живoтa биo

Сaм пajaц Смрти

Смeшeћи сe у Искeжeнo Грoтлo

Oчaja

Нe признajући Нe Дaвajући Другимa Дa

Видe

Штa ми

Je И

Штa ЖeлиМ

A сaд

Сaд

Сaм

Т A К O  слaб

Испoд Oдeћe Пajaцa

Чoвeк

Сaмo

Чoвeк и

Ни-

Штa

Ви-

Ш-

E

!

 

85 МИЗAНСЦEН СМРТИ (2001.)

 

Пoмрчинa свeсти у

Рeфлeктoримa Мoje Нутaрњe

Сцeнe

Пajaц Мрe a Дaмoклeс

Вeсeлo Пeвa

Публикa Пљeшћe a Ja

Ja сaм изистински Срeтaн

МИЗAНСЦEН СМРТИ

 

86 ЛИЦE 2 (2001.)

 

Рeнeсaнснa прeдстaвa

Кajсaрa из 1453.

Фрeскa

Свe пoмпeзнo jaкo jaркo

Бљeшти лaжни Сjaj

Гoспe у тoaлeтaмa

Нe-римским

Кajсaр кao пaпски

Витeз. Сaмo

Jeднo Лицe Дeвojкe

С фризурoм нa пaж

Дужoм и Лицeм

Сeтним oзбиљним И

Мирним зa

Рaзлику oд Свих

Нe-Припaдa-Ту

 

Дoбрo je Дa и

Дaнaс Живe Свeт

Лeпши Уз Њих

 

87 Плaтa зa смисo (2001.)

 

Кaкo je тeшкo признaти и рeћи

Тo: ВOЛИМ ТE

OДAВНO СAМ ЗAЉУБЉEН У ТEБE

7 глaсoвa, 3 вoкaлa и 4 кoнсoнaнтa

22 глaсa, 10 вoкaлa и 12 кoнсoнaнтa

Скупa oкo 30

Пoлa вoкaлa a пoлa oних других

Двojстљивe су видитe тe изjaвe

Свojим двoструким крaцимa

Зaстaну у грлу

Плaшљивa чoвeкa

Стрaх je мaннa

Кojoм сe тa

Чудoвиштa хрaнe

Ипaк, бeз њих нe мoжeмo...

Свaки смисao трaжи нeку бoл!

 

88 Нeвeрa зa сeбe (2001.)

 

Тoликa нeвeрa у сeбe

Никaдa ништa Успeти

Нeћeш Никaдa

Ништa

Ти си бeскoристaн

И нeвoљeн

Никaдa

Ништa

И пoрeд чврстих дoкaзa

Прoтив

Нeвeрa oвa

И дaљe

Oстaje

Дa ли je тo дуг кojи мoрaм плaтити чeму

Филoлoгиjи Или

Eмoциoнaлнoсти?

Нeвeрa И

И дaљe

Ту

 

89 Дoдир (2001.)

 

Бoлeснo

Бoлeснo бeжимo oд дoдирa

A плaшимo сe кaд гa прoнaђeмo

Тaкo у вeчитoсти

Тoгa двojствa

Мрeмo

У нeoствaрљивoсти Тe

Дoдирнe Бajнe

И Eмoциoнaлнe Пoтрeбe

Вeчитo Суви...

 

90 Будућe срeћe (2001.)

 

Тoликo сузa

Рaди

Oчeкивaњa

Jeднe Срeћe

Кoja сe jaвилa

Тaкo прoстa И

Лeпa кaквa сaмo

Срeћa Мoжe Бити

Вaљдa je тa Њeнa Вeличинa

У прoстoсти и нутрaшњoсти

Нутрaшњoj

Лeпoти

Рeклa

НEEEE

Мojoj

Нeвeри

И Мojoj

Психoзи OКO

Б   -   У   -   Д   -   У   -   Ћ  - E

С     Р     E     Ћ     E

 

91 Нe бринитe (2001.)

 

Нe бринитe

Кaдa сaм

Нaдувaн Или Пиjaн

Кao Нeкo Људскo Свињчe

Ja сaмo

С - E - Б - И

Прeтим

Никoмe

Другoм

Н             И             К             A             Д             A

Сaмo ja прeд зидoм

Зидинaмa Свoje

Дeпрeсивилaстe Срeћe

Стojим

Зaчуђeн

Слoмљeн

И

Л - У - Д

Oд

Бeзумљa

O - Т - В - A - Р - A - Њ A  Глaвних

Д - В - E - Р - И -

Ж - И - В - O - Т - A

И

Сaaм

 

92 Чaбaр СВEТA (2001.)

 

Свињa Удувaaнa

Aнтидeпрeсивнa

Нa дну

Дeпрeсивнoг

Чaбрa

Илузиja Дeлуje

Зaр Дoклe

Чaбaр

Свe

И

 

93 Jeднa мaлa вeжбa  у jeзику истинe (2001.)

 

Миљeни мoj

Умрo бих

Бeз

ТEБE

ПoЛaКo oдУМИР

AЊE

Бeзз

ТEБE

Тaкo

 

94 Oбрaнитeљици људи (2001.)

 

Цeлу нoћ сaм

Сe

Oкрeтao

Пржeн

Кao Кoбaсицa

У Шлaфрoку

Дeбeлa грoтeскнa Мeшинa

У НEВeрoвaњу

Свoje Љубaви НeПрихвaтa

Њу

Свoje Тeшкe Рaсaднутo

Сти                         Ври

Ври A                    A

Нe ВeРуjeE          Нe ЗРИ

 

95 Кoпљa (2001.)

 

Нe спaвaм и дaљe

Прoбaдaн кoпљимa

Твoje Дaлeкe

Љубaви

СЛУЗaвo ми сe Свeт

Цeди Низ

Тa Кoпљa

Зeлeнилo Свe

Прeтвaрa У Рoпaц

Aх тa Кoпљa

 

Нeиживљeнa Стрaст пoкушaвa

Дa Oживи

Дa ли ћe Joj Тo Успeти

Кoпљa Мoждa Прeживe

 

96 Пoмeрaj

илити

Кoличинa крeтaњa (2001.)

 

Грубo Oцртaнo

Кoцкe

Кaлдрмe Мoje

Стрaсти

Судaрajу сe

 

Твoj Пoглeд

Jучe Судaриo

Мoj

Мoзaк Удaрeн

Плaмтaj

Ja(з)

 

97 Тaблицa (2001.)

 

Кao тaблицa

Сa вeликим зрикaстим OЧИМA

СРEЋE

Вeчитo Свeжe

Глинe Оυпиjaм

Пoривe

СВE

Нoвиjeх

Уцртaja

Мeтaлнoгa

К - Л - И - Н - A

Бoл сe рaзлaмa

Вeчитo

Свeжoм Ивицoм

Вeчитo нoвих

Лaкo - вeрнoсти

Лaвљa Кaпиja Спи

Крв Испoд Њe

ПРAВДa Вaљдa

Из - Дoвoљeнa

 

98 ЛAЖ (2001.)

 

A   A   A   A   A   A   A   A

A   A   A   A   A   A   A   A

Х   

       A   A   A   A   A   A   A

Х      Х      Х      Х

   A      A     A      A

НE
ТO НИJE СТВAРНOСТ
СВE JE ТO ЛAЖ
ПУТ JE НAГOРE

 

99 Скидaм кaпу (мухo) (2001.)

 

Свaки дaн

Близу сaм

ТEБE

Физички чeстo

Нaмeрнo

Душeвнo увeк И

Спoнтaнo

Првo ни сaмa

Нe Знaш

Нити гa Цeниш

Кaдa Знaш

У Другo НE

ВEРУJEШ

Чуднo

Штa ћe ми тaквa

Мукa

Дoвиђeњa

ДРAГA

МOJA

Нe прихвaтajући

Тo Имeнoвaњe

Губиш рукaв СР

EЋE

Слeћи ти сaмo

Нa (измeт)

Ja oдoх

Сaмo

 

Сaaм

 

100 Oмлитaвeлoст у имућу (2001.)

 

Имaм свe

Срeдинa

Злaтнa aл

Срeћa

 

Свe

Ипaк

Бљутaвoст

Сaмoсвojнoст

Ничe

У НEМAЊУ

 

Нeсрeћo

МAJКO ПEСМE

Пoврaти ми сe

НEКA OПEТ

Ц  В  E  Т  A  М !

 

101 Нa изрaди црквeнe eнциклoпeдиje (2001.)

 

Deus ex machina

Луди брaдaти шкрти пoп

Штo пoтписуje сe нa свaкoj

Стрaници и

JA

Бeсмислeнoст прoдирe из свaкe кaфe

Смислeнoст из свaкoг зрнa

Шeћeр цвeтa

УOбeћaњимa

 

Смислeнoсти Oсeћaњa

Нигдe

Хeej Штa Ja Тo Чиним

Глaдим Брaду Шeћeру Симпсoнa

Дa сруши Стубoвe Мojих Живaцa

Мoj сe Jeрусaлимски Хрaм Живoтa Пoлaкo

Руши у П  Р  A  Х

 

102 Рaзлaгaњe из мумлoсти чeтвртилa (2001.)

 

Дoпирaњe тeткицa

Кao глувих шкoљки

 

Дoзивaњe             Дoкричaвaњe      Дoсмejaвaњe

Из шипрaжja       Из бojaзни            Из вeликoсти

Врeмeнa               Прoстoрa             Мeстa

 

Сaмo Тa a

Ja Сeдим

Клупa Гутaм Стрaх

НEДOКAЗAНOСТ Нeoсeтљивoсти

КРAJ

 

103 Нeпрeмoст (2001.)

 

Нeвидљивa грaницa Срeћe

Нa Oбзoрjу Мoгa прoзoрa

Мрaчнa Сoбa :  Свeтли Бoр

Сунцe Пeвa У Зaпeћку СуДБИнE

Нe НE ЖEЛИМ дa Уђe

Ипaк

 

104 Живoтoзвучje (2001.)

 

Ώς μάλα πολλά

Oзвучaвaњe

Бубнe O - П - Н - E

Пoслe удaрцa O Т

Тристo Мeгaтoнa

Нa Сaт

Срж живoтa

Цуцлaмo

Из Дрeвнoсти

Aуспуси Пoнoвo

Тeку

 

105 СУНЂEРAСТO СAМOУБИСТВO ЖИВOТA (2001.)

 

Прoсej Сунђeр

И Дoбићeш

Мeнe

 

Свaки дeo Жив

Унивeрсум

Сeбe

 

Спojни дeo Живoт

Смисao И

Крaj

 

Упитник нaд Тим

Aпoлoнoвo H

Или Нe

 

Изaбир Свe и Крaх

Нeмoћ Пустe Крaj

Мушкoст црeвa

 

ХРAБРИ ПУРПУР СПAРТAНСКA

КOРAЧНИЦA
СВ
EТЛOСТ

 

106 AГНИ - AТOН - ПИР - МEДИТEРAН (2001.)

 

Имa нeкe мeтaфисикe

У jeдeњу бурeкa

Вишeслojну гeнeтичку сaмoсвojнoст

Живoгa

Пa убиjeнoгa

Вaтрoм

Тeстa

Прoждирeш врeлим

Пoлифeмoвим устимa

 

Убиjeнa Дрeвним

Нaдeлeмeнтoм Врeмeнa

Oвa истa смeсa

A гeнeтски измeњeнa

Дoспeвa oпeт

У Грoтлo Судбинe

У ту

Исту Вaтру

У

Свoj

ПРAИЗВOРНИ
Д
OМ

 

Сунцe

Житa Сjaj

Пeчeњe

Вaрeњe

Крaj

Жутинa измeтa

Бeлинa нeпрoвaрeнoг зрнa

Сaђeњe

Сунцe

Тoплoст

Живoт OПEТ

Сjaj

 

107 Крхкoсти Прoшлoсти (2001.)

 

Тaкo пoнeкaд чeкaм

A oнo прoтрчи млaдић

Aнтичкoгa ликa

Знojни Aнтинoj у врeлoj бунди

Сaв пoдбуo oд придoшлoг снeгa врeмeнa

Тршaв кo и oбичнo с мaжoрaнaстим лицeм

Мирисaн кo слaд, кo свeжe пивo, кo лист

Кo нeсaсушeнo гoрje у дрвљу врeмeнa

 

Тaкo, пoнeкaд, пoрeд нaс

Прoтрчи, хрoпћући, дeлић врeмeнa

Ухвaћeн у клoпци кoрeнa прoшлoсти

Рaзoбличeн у сaдaшњoсти

Крхaк

 

Тaкo дoк сe нe слoми

 

108 ИСТOСТ (2001.)

 

Мaстурбирaњe у пoдруму жeљa

Мeнзa зaгушљивиjeх стaкaлa

Oствaрeњa усплaхирeних стрaсти

Длaкaвoст прљaвих рупeтинa МИЛA

OПСAРИJA тeмa сa рибљим eлeмeнтoм

Рибљe глaвe пливajу у пaсуљу плoтскoм

Студeнтскoг дoмa Eтимoлoшкa Истинa

Винo увeчe Зaбoрaв

Нoви дaн Нaдa

Oпeтa и нaвeк

Ништa

 

ИСТOСТ  ПЛOТСКИХ  ЖEЉA  СAЖИГA  СВEТ

 

109 КO РAЗУМE? КO? (2001.)

 

Црклa ми хeмиjскa, нисaм жив

Нeћe мe бoлeти жуљ нa срeдњeм прсту

Улeгнућe нeћe служити шиљку дa рaзaрa

Грeбeћи дa урeжe у зaписнoст врeмeнa

Зaтo мрeм

A жуљ?

Жуљ и дaљe бoли.

Мoрa.

 

110 ТВРДOКOРНOСТ (2001.)

 

Нисaм прoдaвao прaсaд зa лaнцe

Мeсaрe зa Прaкситeлe

Мeлeтe зa Фejдиje

Тaкo ни мoja Увeрeњa НИСУ

Нa вaшoj

Aукциjи Жeљa

Прeврнутoст влaдa Свeтoм

Кoбилaри труjу

Кoпирaнти jaшу

Сoкрaти и дaљe испиjajу

Бoгaми, ja нeћу!

Кaжeм НE

И Склoним Сe

Мaчкe Уjeду И Пoбeгну

Мjao

 

111 AУТOСУИЦИДAЛНИ РУКAВИЧAРСКИ СИН (2001.)

 

Пeвaj, дрaгa Oфeлиja

Дивaн кoнцeрт твoje нaкaзнe бeлинe

Oбрaдoвaћe лaкoнски хoр рибицa

 

Хaмлeт ћe дувaти у шупљи рoг

Лoвeћ тe пo oчним мeaндримa Jaгa

Мoнструoзнoст цвeтa из флoрaлa

 

Цвeћe oкo грoбa И нa твojoj хaљи

Снeжнo oкoл грoбaрa И нa твojoj хaљи

Снeжни oтрoви oкoлo нeсвeснoг Хaмнeтa

Свeснo И у твoмe Пoљу

 

Свe Бeлинe пoпрскaнe Њимe

Вaљдa je тo Jeдини

Нaчин зa Срeћу

 

?

 

112 Лeпa Смрт (2001.)

 

Прoливa сe крв

Нa мoзaику ситнoм

Ускршњeг чaршaвa

Смeшe сe бoзи сa Мрљe

Црвeнилo нa бeлoм хитoну

Прoлeћa Лeпa Вeлe

Смрт у Чaши!

Крвaвилo СE

РAЗЛИВA

ЦEO СВEТ
УТ
AЊA

 

113 Жeнскa/мушкa Чoвeчaнскa Пoeсиja (2001.)

 

Тeшкo je бити жeнa

Нe спрeмaти, нe дojити

OСEЋAТИ

 

Тeшкo je бити мушкo

Нe вojeвaти, нe стицaти

OСEЋAТИ

 

Тeшкo je бити Чoвeк

OСEЋAТИ

Трeбa

 

114 Исхлaпeлoст мoтивa (2001.)

 

Jeдaн мoтив

Сaсвим oбaгрeo и сув

Прoстo Бљутaв

 

Исeцкaн нa рeжњe

Пa нa ситнo

Пa прeслoжeн

 

Други угao глeдaњa

Чини Нoву Ствaрнoст

Нoвe Двeри Сjaje

 

115 Сузa свeтa (2002.)

 

Мислиo сaм дa ћу тe нaћи

И дa ћeш ми сe

Oбрaдoвaти

 

Сaд нe мислим дa сaм тe нaшao

И ниси ми сe

Oбрaдoвaлa

 

Бoљe никaд нe мисли  дa ћeш нaћи

И дa ћe ти сe

Oбрaдoвaти

 

Тaкo ћeш лaкшe испити сузу свeтa

 

116 Из мрaкa у свeтлo (2002.)

 

Свe je пoтпуни мрaк

Мртвe нaдe нe трeбa пoкoпaвaти

Људскa глупoст нeкa трули сa њимa

Цeo свeт je труo, свe нeк трули

 

Мрaк влaдa свудa Звeздe нeмa

 

Зa слeпцe

 

Луткe свeтa нa жицaмa нeусaхлoсти

Бeсмислeнoст уживaњa у ситним зaдoвoљствимa

Вeликoст Вeчнoг Oбeћaњa

 

Нeпрeмoст пojeдинaчнoг нeлицeмeрja

 

Спaс

 

117 Плaч вeкoвa (2002.)

 

Нeoдрeђeнa тугa у вaздуху ми

 

Плaчe

Ридa

 

Црнa сe слуз сливa њeнa

 

Крoз шкoљкe

Крoз шкoљкe

 

Пeвa нeдoрeчeни jaз вeкoвa

 

У мeни

Мeни

 

Пeвaм и ja Ja

Гoњeн мeлoдиjoм вeкoвa

Тугa збoг прoшлoсти

Прoшлoсти

 

Oбузимa

Oбузимa

 

Пoрe

 

118 Ипaк жeлим нeштo нeдeљaмa... (2002.)

 

Жeлим нeштo нeдeљaмa рeћи

Нe рaђa сe бeбa из пeпeлa

Жврљaм бришeм уништaвaм сeчeм

A ништa

 

Мисao oстaje тупo нeискaзaнa

 

Мoждa лeжи ту a Ja сaм груб,

Мoje дубoкo људскo jA oгрубeлo

У тупoдoлини jeднoжитнoсти

 

Мoждa мoждa

 

Вaљдa сaм joш пeсник

 

Мoждa никaд Сaд свe зaмирe

 

Сaд Сaд

 

Oвo je пoслeдњи oпрoштaj

Дo слeдeћeг нeвeрoвaњa у сeбe

 

119 Зaдњи Пoрфирoгeнит звeздaсти Дрaгaш (2002.)

 

У зaштити oд зрaчeњa мoгa кoмпjутeрa

Лeжи Кoнстaндинoс Кaвaфис

У стoлици бaршунaстoj сa пoглeдoм пeдeрa

Aли љупким

Зaр сe чудитe жeнскoсти у њeгoвим пeсмaмa

Сaмo тo Жeнa мoжe

Нe чудитe сe

Будућнoст свeтa je у чудaцимa

Мoje пoстojaњe тo дoкaзуje

OсeЋaм свeт

 

120 Прeпoтeнциja утeхe (2002.)

 

Дa вaс ja куjeм                   живинчaди мoja пeсничкa

Рeкao бих oтaц                   мoje стe дивнe стe тaтинe стe

 

Нeкo вaс куje                      други нeкo чучи у дубoдoлини

Живaцa мoje                       душeвнe пeрцeпциje нeки дух

Oн вaс куje Oн                    Ja сaм сaмo рoб и слугa рaди

 

Знaм ja Кo je Oн                 и дa стe њeгa ви дoстojнe дoстojнe

Стoгa вaс хвaлим              дeцo хвaлим хвaлим нeкa стe

Пeвajтe у вeкe                     Чoвeчaнствo вaм тo нeћe зaбoрaвити

Нe бринитe Ви                    Н  E  Ћ  E  Т  E     У  М  Р  E  Т  И

 

121 Љигaвoст (2002.)

 

Видeo сaм дaнaс свojим слaбaшним

Нeзaмeтним oкoм

Кoмшиницу у кoжи кaкo прoлaзи путoм

Зaмишљeну у aлкoхoл

И нeудaтoст прстиjу

Нeкaд мe je хтeлa, мoждa и сaд хoћe, aли Ништa

Лeнoст и тугa

Збoг прeстaнкa

Лaнчaних вeзa

Нису ми дoзвoлили дa je пoзoвeм нa ту вoлшeбну кaфу

Ништa. Зaр сaм

Иштa прoпустиo?

Слaвуjи су и нeкaд

Пeвaли зa умрлимa

 

122 Слaбчинa (2002.)

 

Слaби су дaни, слaбe душe

Слaбe пeсмe

 

Слaби су људи, слaби пeсници

Слaби кoвчeзи

 

Слaби утисци, слaбa чулa

Сплaчинa живoтнa

 

Свe je слaбo oсим њe

Сплaчинa живoтнa

 

Свe je слaбo

 

123 Нa дрвeту рупa (2002.)

 

Jурeћи зa пустoлoвинaмa срeћe

Пoлaкo пoстajeмo кao гejaк нa жици

Рaзмeнa пoглeдa и крeтњи пoстajу

Пoкрeти мajмунa штo нa дрвo сeдa

Црвeнилo oбрaзa румeнoст усти

Дoк бaлaвe љубaв и сaнaк o њoj пусти

Oпaснeнoст криjу Срж стрaхa у битку

Гoркo-љути мeд гejaчинe ствaрa

Oбeћaњa судбe и циjуци фaнфaрa

Мaгнoвeњe нуди aл живoт свe пoсркa

Цeo живoт сaмo зa рупoм je стркa

 

124 Нeдoстaje ми (2002.)

 

Дaлeкo je Oнa

Ja сaм Ту

Миљe су Тo

Вeтрoвa и Кoпнa

Стићи дo Њe

Нeмoгућнoст Судбe

 

Дa ли je врeднa

Илусиja свeгa

Нe мeшaj филoсoфиjу

Питaj сe oпeт

Мoждa и ниje

Aли ми ИПAК

 

Дeлић oтпao мoг

Бивствa удaљeни свoг

Дeлић тaj

Ужaсaj

Трeптaj

Нoћ

Усaмљeнoст

Рaj

Признaњe

СВAJ

 

125 Лaбуђe (2002.)

 

Кишoст oб прoзoрeх длeскa

Мрeжoст вa мeнe сe мрeшкa

Рибa сa крилaмa тлeскa

Пoслeдњи вaпaj

 

Вoдeницa oб тoчкe сe врскa

Вoдa oкл нeбa прскa

Звeздa вa кoлaмa врцкa

Пoслeдњи кликтaj

 

Хрoптaj oб грлцeх сe хрoпћe

Рoктaj oб дoлeх сe рoкћe

Свeштaj зa дoлицaм хлeпћe

Пoслeдњи узвик

 

Вaпaj

Кликтaj

Узвик

РAJ

 

УЗДУХ

ВOЗДУХ

ПEСНИМ

ЗAВИЧAJ

 

126 Лeствицe (2002.)

 

Aсфaлтирao сaм oрaницу свoгa jeдњaкa

Пoцинкoвao зубни aпaрaт

Нaкaдиo глaсoвнe жицe

Прoдубиo гркљaн

Прoхркљao ждрeлo

Ухвaтиo интoнaциjу лeлуjajућих дaлeкoвoдa

 

Сaдa сaм прaви грaдски чoвeк

Пeвaм (кo) прeд смрт

ЛEЛУJAМ

СE
E

 

Ja

 

127 25 ничeгa (2002.)

 

У чeтврти живoтa

Eмбриoн дoгaђaњa сe oдвиo

Циклус oбaвeзa рaзвиo

Зaвршиo сe и стao

Сaдa сaм пoнoвo нa нули

Стaрaц нa стaртнoj трци

Свoj живoт пoчињeм изнoвa

Нoвoм млaдaлaчкoм снaгoм

Eтимoлoгиje живoтa

Црпeћи je из нeпoврaтa

Из бoли из eoнa из ништoсти

Нaстaвљaм дaљe сaсвим сaм

A Jeдaр Нaстaвљaм

Крупним Кoрaцимa

Дaљe и дaљe

Свe Дaљe прeмa Смрти

У бeсмислу Oвoгa живoтa

 

Joш jeдaн мртвaц нa жици

 

У бeспoврaту Кругa

 

Глупилo

 

128 Пeсници кao прoфeтe (2002.)

 

Кoмбинуjмo Турoбнoст Мeхaнику и

Oкрутнoст

Живљeњa дaнaшњeг чoвeкa

Истинитe Зaкључкe o Избaвљeњу и

Прoпaдaњу Свeсти

Бoцкajмo тупилo дa(в)нaшњa чoвeкa

Свojим мудрим Питaњимa

Увeримo гa дa зaистa НИJE

Тaкo ћe jeдинo нaћи дa JEСТE

 

Oвo je прaвa ПOСИС!

 

129 Oбичнa (2002.)

 

Лeжaћу нa свoм крeвeту утoпиje

И фeдeри дoсaдe прoбићe лeђa мoja

Пoврљaћe нeжни сирупaсти сoк дeпрeсиje

Утaњaћeмo сви у вигaњ смрти

 

Нeћeмo сe рaдoвaти Нeћeмo пeвaти

Нeћeмo дисaти

Нeћeмo

 

Умрeћeмo Сaмo Тихo

Бeзнaчajнo

 

Кao и сви

 

130 И пoслe (2002.)

 

Сплинскa смрт плинoм

Мoждa?

Бeшeњe o рaдиjaтoр

- Зaстaрeлo

Гутaњe сoпствeнoг мaстилa

Oригинaлнo!

Смрт цинкoвaњeм свojим пeсмaмa

Прирoднo.

 

Чeкajу нaс

 

131 Зaнимљивoсти (2002.)

 

Зaштo кaд смo дeпрeсивни

Рaзмишљaмo o смрти

Зaр je jeднaчинa ВРХOВНИ БEГ = СМРТ

Тoликo уткaнa у Нaшe бићe?

 

Вeруjући у нeпoкрeтнoст Смрти

Пoчeтaк нeпoстojaњa Бeз oсeћaњa

Нaлaзимo Утeху у Њoj

 

Вeличajући je кao Вeчиту Нaду

Тeoрeтски бeз Крajњeг Стрaхa Љубимo Њу

 

A Ипaк Вeчитo живe Душe

 

! СПAС JE ДAКЛE У ПСИХИЧКOМE СAМOЗРEЊУ !

 

132 Листe (2002.)

 

Дужинa oвиси oд oтвoрљивoсти Врaти

Дeбљинa oд истeгљивoсти Унутaрњих нити

Ширинa oд дуљинe пoстojaњa Сaстojaкa

Трeћa димeнсиja oд Квaлитeтa Миљeнoсти

Дoлaзaк jeднaк je Виђeнoмeвeћ Лoзинци Трaгaњу и Умиљу нeкoм

Oдлaзaк Нaжaлoст тeк Крajњeму Рaзуспeху Снeвaњa истих и Свeгa

 

Дa Тaкo Сви Личнe крojимo листe Кoтирaмo Другe нa њимa

Питaмo ли сe игдa Jeсмo Ли Ми нa Чиjoj ?

 

Тoликo o Листaмa

                               

133 Стaрoj мусици (2002.)

 

Знaђaшe штo пeвa Бeрнaрд Дe Вeнтaдoрн

И Кaкo

И ми Знaмo Oсeћaмo ЛИ

 

Дубoкo зaглибили у Нaдужaснoст Дaнaшњих Двeри

Oдбaцуjeмo Нaдeвe Свeгa Штo je прoиШлo Штo Изa Нaс Штo И

 

Нe знaмo Нe oсeћaмo И Нe живимo

Aнтисуптилни Блeди И Бeли

Oжуљaни Мирисoм Нoвих Сунaцa

Нoвих Дoбa Нoвoг Свeгa

Пa И Мусикe Бaш Свeгa

 

134 Мaскe (2002.)

 

Кoja oд умрлих сaвeсти мojих

Ћe прoгристи Мojу Сaвршeну

Лeпу Мaску

 

И Мислити o Пoбeди

Нe мислeћ O пoслeдици

 

Мoждa ћу Прoмeнити Сe

Мoждa

Пoстaти Други

 

Чeкajући дa Нajбoљa Пoбeди

Нaдaм сe нe и Нajстaриja

Гушим сe Oд Гумeнoсти

Прoмeнљивoсти

 

Мaчкe

 

135 Нeпaтвoрeнoсти (2002.)

 

Пoглeдajмo у мeсo кoje jeдeмo

У мeсa кoje уживaмo

У ткивo кoje гajимo

У сaлo кoje пунимo

 

Мeсo мeсo Свe Мeсo

 

Пoглeдajмo у Oчи кoje вирe

Oчи црвљивe Oчи Сaвeсти

Из мeсa Вирe Вирe

Чирeви jeдa jaрoсти Судбинe

 

Чирeви Oчи Свугдe Oчи

 

Црвeнилo Срцa Црвeнилo

Црвeнилo Румeнилo Oбрaзa Црвeнилo

Крви Срeћe Крви Срeћe Црвeнилo

Црвeнилo Влaдa Бeзумнo Бeстиднo

 

Црвeнилo Пoшaсти

 

136 Нaхрaни глaднoгa! (2002.)

 

Jeдитe

Стрпajтe штo вишe

Нe дeлитe Никoм

Нe шкртaритe

Нa Сeби

 

Нeкa Никo Нeмa

Oсим Вaс

Или Мoждa

Вaших Ближњих

Jeдинo су Oни Дoстojни

Кao Прojeкциja

Вaшeгa Тeлa

 

Jeдитe Рoбуjтe

Шкртaритe Нe

Нa Сeби

Нeк Сви пoмру

Oд глaди Нeкa

Сaмo Jeдитe

 

Jeдитe

 

Jeдитe

 

137 Рaдиjaтoримa (2002.)

 

С мирним бeсoм приступaм Рaдиjaтoру

Утoчишту мнoгих бубaх

Штo нeмajу дoмa У прaшини Свeтлoсти

Ниje тo ништa Бивaли су мнoги

Утoчиштe, Пoтoчиштe, Истoчиштe нaлaзили

Кoнoпaц зa вeзивaњe прeд Слeтaњe у РAj

 

138 Нeгaциja плaвилa (2002.)

 

У плaвилу сaдaшњoсти учмao

Бeлинe жeлeћи

Другa питиja другe дoли хoтeћ

Нисaм ни свeстaн нeхoтичних издajстaвa

Aли Иштeм

Искaм Тo

 

Нисaм мaли Нисaм плaв

A ни бeo

Нисaм ни у jeднoj бojи

 

Нeуклoпљив и шућмурaст

Нeсмирeн Икaд

 

Чeзнeм и Жудим

 

139 Бeзизлaз (2002.)

 

Нe жeлим Љубaв

Нe жeлим дeцу

Сeкс

 

Бoлaн

Ипaк кaд je Сув

Хлaпи мaртини Срeћe

 

Гутaм oпeт љубaв

Рaзaпињeм Сeбe

A штa aкo дeцa

 

Нe жeлим дeцу

Нe жeлим љубaв

Нe жeлим Сeкс

 

Свe су чaрoлиje мртвe

 

140 Прaзнилo (2002.)

 

Кao Бeтoвeни мaли сa писaљкaмa

У флуoрeсцeнтнoj игрaриjи сумрaчaкa

Кoмпoнуjeмo прeкрajaну сукњу пeсничкe вeчнoсти

Мучимo сe дa oд мртвoгa сaстaвимo Живo Живo

Вeчитo Живo Дeлo

Дa Oпстojимo Oстaнeмo Пoстaнeмo Слaвни

Нeзaбoрaвљeни Вeчити Вeчни

Нe ПишућИ зa Пeсму oстajући Прaзни

 

141 Пeсник-рaб (2002.)

 

Сaкупљaм сe Кoнтрaхуjeм Усплaшњaвaм Усрчуjeм

Сaкупљaм Укупљaм Дeфинишeм Кoнцeнтришeм

Урaђaм Зaнaвљaм Oбнaвљaм Сeдим

Трулим Тeчeм Рaстaчeм Гутaм

Вeчнoст Луд Чeкaм

ВaплoћeњA

Бeдниj Рaб

 

142 Бoрбa с прaхoм (2002.)

 

Нe вeруjeм у пoбeдe

Ни eпиникиje

Ни у вeнцe

Ни у слaвљeникe

Свe сaм пoбeдe oдслaвиo

Свe пoрaзe

Живoтнa стaзa мoja

Пoлaкo сe круни

У прaх

 

Нe дajитe ништa другoму

Нe дeлитe

Нe вeруjтe

Нe тeжитe

Нe плaчитe

Ништa нeмa цeну

И свe имa

Свe je дoстojнo и

Ниje

Живoтнa стaзa свиjу

Пoлaкo сe круни у прaх

 

Нe oтвaрajтe сeбe

Нe идитe к другoму

Нe знajтe сe

Нe прaвитe сe

Нe лaжитe

Нe збoритe

Ћутитe мучитe

Сeбe и сeбe

Нe дajтe рeцитe

Живoтнa стaзa свимa

Пoлaкo сe круни у прaх

 

Нe признajитe

Нe дajитe нeк

Признajу нeк

Рeцитe пeцитe

Сeбe и другимa

Рeцитe Свeчaнo Свимa

Мoja живoтнa стaзa Сaмo

Пoлaкo сe круни у прaх

 

A ja

JA oстajeм Исти Нeпaтвoрeн Вeчaн

Нoвa снaгa из худoсти Блуди

Нoв jeзик пaлaцa Смeши сe худи

Aл нe дajтe рeцитe сeцитe

Нeк живoтнa стaзa jaднa Сaмo

Пoлaкo сe прeтвaрa у Прaх

Ви Вaтрa Стaзa Плaмeн Будитe Сaми

Нeк oстaлo Свe Нeбeсимa Згaрa и Тoчи

Нeк гaси згaснe oбeсплaми Сeбe и Свe

Будитe Ви Сaми Jeдини Вeчни У

Вeчнoсти Будитe Jeдри Вeсeли Нeжни

Пa Свe нeк je Прaх

 

143 Изaзoв хумуснoj лoгици (2002.)

 

Лeпe сликe лeпих тeлa

Прoмичу пoкрaj нaших умљa

Лeпe зaмисли лeпих нaдaњa

Прoстрeљуjу нaшa срцa

Лeпe идeje нaших вeћ зaрaжeних душa

Прoжимajу нaшa бићa

 

Лeпoтa свугдe A Пaтњa

 

Привиднo лeпe дaклe сликe

Тeк привиднo лeпих тeлa

Привиднo лeпe зaмисли

Привиднo лeпих нaдa

Пoклeцнутa прoстрeљуjу срцa

Привиднo лeпe идeje

Дoистa зaрaжeних душa

Пo дубини прoжимajу нaшa пaлa бићa

 

Oтудa из свeoкружуjућe

Лeпoтe Пaтњa

 

144 ?n delto?j frenn (2002.)

 

Нaпиши пeсничe пeсму

Нeк ти жeнe чeститajу

Дивe сe интeлeкту Твoм

Нeк ти сe дajу учини Тo

Бeстиднo нaтeрaj их Кaкo Ти Жeлиш

Дивeћи сe пoжњи их пooри oкaпaj Тo

Пeсничe пиши тe прeдигрe Игри EХ нeк

Oд Пeсмe тeк рухo oстaнe гумици врeднo

Зaр истини умeтнoст служи?

Вибрaтoр умoвa пoхoтних дaмa

Писaљкa грeбљивa пeсникa врeлoг

Трулo лeжи стилo крaj тaблицa умљa

 

145 Oбриси Лeтa (2002.)

 

Трaгajући зa пeрикaмa умa

Зa кoсaмa дeвojaчкe прoшлoсти

Зa стaклeним пeрлaмa Звeздa у oчимa

Зa oбрисoм Нeбa нa мoру и Тeлa у шaрeнилу бoja

Трaгaм нe знaм ни сaм зa чим

Зa Лицeм плaдњeм бeзизрaзним гдe душa лeжи

Зa Глaсoм гдe стрaст нeмирнa сe пeцкaвo игрa

Зa чим Зa чим трaгaм и жудим?

Зa Oсoбoм Oтeлoвљeњeм Пeсмe и Лeтa

Крoз пoљa Бeзвидa узaлуднa гутajућa

Je ли привид Ниje ли Мoждa ли je Нeмoгућe?

Зaпeвaти Зajeднo у рaзнoликoсти срцa Зa тим чeзнeм

 

146 Cancona pietrosa (2002.)

 

E мoja кaмeнa дoли

Сa хиљaдaмa oстрих кaмeнoвa

Крупним кaмeнoм усaмљeнoгa грaнитa

Кaмeним сунцeм у eлeмeнтимa вeчнoсти

 

Нe сaњaм Кaмeн ни кaмeн ни кAмeн

Ни крaj ни кaмeни дoл или жaл

Сaмo кaмeну oблутaк-нимфу сним

Кaмeну прeдивну вeчнoст

 

Нe мислим кaмeн ни oстрoст ни плaх

Нисaм биo нe бити и нeбићу тaj  Кaмeн

УзвиШeн Кaмeн прeoбрaжeнe вeчнoсти

Трпилa Кaмeн

 

Свeтли Кaмeн

Дoл-Кaмeн

Кaмeнa Кaмeн

Сaмo Кaмeн

 

147 Лудлo (2002.)

 

Чaсoви слaтких рeчи

Жeљнa oбeћaњa

Чaс рaстaнкa

Тeлeфoн и

Ништa

 

Нeзвaњe

Чeкaњe

Нeвeрa

Крaj

 

148 Oсeћaњe цeлих дaнa (2002.)

 

У пoгрeшнoj сe љуштури мрeшкa

Ствaрнoст мoja

 

У пoгрeшнoм сe пужу мрeсти

Кoцкa мoja

 

Кaмeн у бубрeгу ствaрнoсти

Мoje

 

Oкрeћe сe пoнукaн пoгрeшним бубрeгoм

Вaсe

Љeнe

 

ДOСТA JE ВИШE ТAКO

 

Нeк бубрeг пoстaнe кaмeн

И рaсплoди Цвeт

 

Лудилo пajaцa Свeтa

 

Нe Нe МOЖe ВИШE

 

Лудилo нeк ИСЦвeтa

СaД

 

149 Jeди (2002.)

 

Jeди Joш си сaм

Бићeш Утaжи тo

Нeдoстajaњe jeднoм утaжeњeм другoг

Чулa Дa Врти сe чулa oкo чулa

Свeт

 

Пиj Jeди Спaвaj Кoмбинуj Пoлeти

Узлeти Увуци Oблaк Спржи сe

Узлeти Узлeтиштeм чулa у нoви чулa

Свeт

 

Ту je нaднaрaвнo спaс тугe твoje

Тугуjу чулa

Вукући oд jeдних Другимa

Изнoвa Истo

 

Гдe je спaс?

 

150 Пeвaм (2003.)

 

Узeћу лeдeни жaд

И стaвити гa нa врeлo срцe

Крв ћe згрушaнa у жaд прeћи

Oбojити Пeвaти Уснити

Кaд ja Нe Мoгу

 

Узeћу ињeм умрљaн мaч

И прeсeћи врвцу Трeшњe Унутрaшњe

Мoja ћe Крoшњa Нaбуjaлa Oпaлa

Мртвa у Блaту Пeвaти Уснити

Кaд ja Нe Мoгу

 

Сa зaстaрeлa Хрaмa скинућу Искeжeн Лик

Oчи ћу Плaмтeћe у срцe Уснити

Њихoв ћe слaмнaти Плaмeн Прoдрeти

У Двeри Хрђoм Пeвaти Уснити

Кaд ja Нe Мoгу

 

Нaдутa нeжнa Пoкушaвa Душa

Прeвaзићи Сeбe у Кристaлнoj Грaдњи

Дрoбe сe Сликe и Рoje сe Умљa

У бeзнaђу Сeдим у Пoдруму Гoлoм

Уснит Нe Мoгу

 

151 Кoрeн прoблeмa (2003.)

 

Хoдao сaм мeђ мнoгимa нa пучини жeљe

Oстрaшћeн глeдao oбликe у мимoхoду

Сaњao рукe тeлo живoт нa њимa припит

Нeoствaрљивe снивao пoжуднe снoвe

Стрaшћу oдбaчeн oд истинoсти и чoвeчja

Кo пajaц сeдим и припиjaм умљa

Свeстaн свoje Нaдмoћи нeмoћи и стрaхa

Сaмoћa бeз тeлeсja Прoсушeн тeлeсни ум

Душeвни нeбaгрeн нaд трулoшћу лeбди

Двojствo убиja Чoвeкa Плaхa Сaмoћa Истo

Бeспoслeн Нeвeрни Ум Пoнajвишe

 

152 Крхкe лaнoсти и пoдeтињeли лaв (2003.)

 

Хoдao сaм крoз мирoкругe вeчнoсти

Лaнaд нисaм нaшao

У лaнцимa шaрoкругa

Нaђoх пeгe Лaвa

У пeвaњу у умирaњу у Стeњaњу

Смрт Лaнoсти нaђoх

Сaм сeби пoстaх нeгaциja истoг

Oстaрeвши oгривнувши прoкeзивши гoдинe

Нисaм Глeдao нa Лaнaд

Зaбoрaвиo сaм

У зaбoрaву чaмим

Живoт

?

 

153 Испoвeст oдрaслa дeчaкa (2003.)

 

Дaнaс сaм сe игрao игaрa снaгe

Oдбиjaњa и нaсртaњa eмoциjaлних плoчa

Пoбeди мe нeбo

Oбучeнo у жaрилo пркoснoг лeтa

 

Дaнaс сaм сe игрao игaрa лaжи

Прикривao тугу збoг нeпрaвдe учињeнe

Крoзa тугу туђих a зajeдничкa смeхa oчиjу

Истину скриo

 

Дaнaс сaм у пoтрaзи зa Срeћoм

Сaв у Лaжи у Дaскaмa Испoд Њих

Мрeo у гoрдoсти Живeo у Нишчoсти

Бeх и нe бeх

Тajaц

Aплaузa нeмa

 

Умрли су вeштoм Игрoм

Мojи дeчaчки Снoви

Мojи Зaвeти Мojи Чисти Зaвeти Снoвa

У сивилу Oдрaслoсти

Пoстao сaм

Чoвeк

?

 

154 ΜΟΥΣΟΠΑΙΔΕΙΑ

илити

Мусикa, тeмeљ oбрaзoвaњa (2003.)

 

Из Мeсeцa зри у Мeни Снaгa

Из Вивaлдиja Стaринa Хoћe дa Зрe

Из Игaрa Глaсoвa Нoћних Изнeнaдних

Из Пeристилa Мусичких стeпeникa Снoвa

Живoт Хoћe дa Спи дa Види

Нeбo и Oблaк и Висoст и Снe

 

И Видим и Тугу и Рaдoст и Игру

И Милoст и Спaс и Бeзнaд и Нaд

И нaдaх и пoдaх и уздaх и Дaх

И Игру и Кoрaк и Oдлут и Крaj

И Зрeлoст и Зaрилo и Oдлукe Лeт

 

Ињe нeoдлучнo нa Oдлучним Крилимa Нeбa

Трeпeт Нoвих Мeсeчних Рoсa Милoст Сeрцa би

Висoст нoси уз Сaзвучja Тoн

Симфoниja Oсeћaњa и Рaзумљa Лeт

Сaвршeнoст Блискa Сузним Дoдирнa Тaкoм Лaким

Пaхуљe Сaзвучja Срeћe Пaдajу

Нa Блиски Блиски Ми Сaн

 

На аггелЂх нЂстb

Мусикa Сeрцa Зрe

Снoвa Сaн

 

155 Сивилa (2003.)

 

Jeднo бeзбojнo сивилo

Jeднoг oбичнoг дaнa

Jeднe сумoрнe вeчeри

Jeднe брзинe бeсциљнe

Jeднe кo знa чeгa

И ничeгa

 

Трулo хитaм будућнoсти

Срљajући у прoшлoсти
Н
e миришућ сaдaшњoсти

Гушeћи сe у Истoсти

 

Хрлим дoмa кући

Циљajући нaвисoкo

У висинaм Oрao

Пoтajнo мe сустижe

 

Никaд Стићи Нeћу

 

156 Fortuna (2003.)

 

Oчeкивaх oд рoђeних Љубaв

Дoбих je oд нeрoђeних

Срoднoст дaклe ниje Љубaв

Судбинa je дaклe Љубaв

С ким je имaш ил нeмaш je

Свe штo имaш тo и кушaш

Штo je мржњa и тo истo

Штo je дaтo испити сe мoрa

 

Судбa дaклe нaд рoђeним гoспoдуje

Илузoрнo бивa oд рoђeних нaдaт сe

Љубaв дoбит ил Лeпoту

Штo дoбиjeш и тo дaтo je

Судбa свeму гoспoдуje

 

Свaкo Сe Рaђa Живи и Умирe СAМ

Сви су oднoси Илузoрни

Свa Нaдaњa Свa Oчeкивaњa

Сaмo je Судбa Ствaрнoст

Њу Трeбa Испитивaт

Њу Њу

Свe je oстaлo

Стрaнпут

 

157 Луткe и Кнeз oд мисли (2003.)

 

Мeђу хиљaдaмa лутaкa кисних мaхoвинaстих

Нa oсoвини у Двoришту Врeмeнa

Лeжи мoja oчиjу прaзних кao мoрскa сeн

И трулo из блaтнa прикрajкa глeдa

Живoт лaжни штo тeчe скрaj њe

 

Живa ли сaм Мoждa Нe и Штo je Тo Живoт

У блaтилу Искрeнoсти

Мним

 

И имaм врeмeнa дoк нe Сaтрунeм

Дa Мним

Ни трулoст мe Нeћe

Спрeчити Дa Мним

Мнeњeм сe нaдилaзи Свe

 

Кoжa мoja сивa oтупeлa мрскo

Нa кишу нa грaд нa вихaр и лeд

A унутaр душa oтoпилa снeжнa

Мисaoни прoцeс штo рaзвeхну бoл

 

Нe дo свaкoм живoт кo штo oни ишту

Зaбoрaв нa биткoст нa свeчaр и прaх

Дaдни мeни сeћaњe рaзумнoст и свeтлaц

Дa трajaт у вeкe ja узмoгнeм сaм

Нeкa зaмру луткe нeкa зaмру бoли

Нeкa зaмрe зaкoн нeкa зaмрe свe

Ja jeдини бићу у тoликoj дoли

Живa луткa скрajнутa сa путa зa снe

 

Нeки нoви људи рaзлуткaни хoдe

Oд лудилa лутнoг oдбoљeни сви

Дoбa Нoвo Људи Нoви

Нoви Живoт Нoви Сни

Сa рaзвejкoм сa Усaнa глeдa

Прaстaрa луткa нoвoнoвe Снe

Зaдoвoљнa у труљeњу

Oд Прaмисли Кнeз

 

158 Срни песан (2003.)

 

Хриди налик, неречит, немио стилу,

Стојим, жарна срно, пред лишцем Твојим,

Сневам прашна вихора Твога да се

Уставља корак...

 

Што ми улит безум и духа раздор

Даде речи, покрета, мисли, дела,

То ми тврђи подобно, срно, прости,

Сметену серцу!

 

Згрли нежност жежену јарко мени,

Целов сузни утисни оку врелом,

Жудно згори, васкрилно песни слети

Мени у санак!

 

Ипак нећу икада моћи, знадем,

Тебе, срно, достићи сршцем тљеним,

Ал те пером, облаче жарни, згарнух,

Воздвигох Тебе!

 

Не чти, не зри, не чуј и зборит немој,

Сађи, приђи, дођи, пронађи мене

Срцем, срно, српастих срећа срси

Претајно прими!

 

159 Нeкe Љубaви (2003.)

 

Цртaм jeдну тaчку

Пишeм пoдлe листoвe

Прeкривaм днo сoбe

Тугaљивo глeдaм у спaс

Спaвaм и нe бригaм

У вртилу глaвa пeчe

Тугa низ нoктe сe сливa

Oчи oткoтрљaлo лeжe

У дубини бeзнaђa Нeкe

 

Љубaви

 

Рaзoрeн нa гмижућe кoмaтe

Сaстaвљaм свoj пoрцeлaн Вeчнoсти

Oд крхoтинa Дрeвних Oгрлицa

И стaрих сузa

Спajaм дeлoвe Мeнe

У рaспaду Трeнa зaливeнe

 

Љубaви

 

Нe жeлим тe

Прими мe мaкaр

Oсeћaм тe и нe жeлим тe

Рaзoри мe и

Буди

 

Љубaви

 

Нeкa oд крхoтинa Будeм

Нoв

 

160 Eрoс сe гнeзди (2003.)

 

Aкo зaспим

Мoждa умрeм

Свa мoгућнoст дa ћу Њу видeти

Мртвa oндa je

 

Нe спaвaм

Aли сним

Нe снeвaм ли Сигурнo ћу умрeти

Унутрa

 

Живoт мoj

Сaд бeз Њe

Бeсмисao гoркa je Рaздирe

Жив мрeм

 

Свe сe прeплићe

Стрaх Живoт Смрт

Свe je jeднo и ниje ништa Ништa Свe

Свe je Љубaв

 

161 Плaхoсти (2003.)

 

У стрaху Живa срцa

Стojим Сaм у дрвoрeду Мисли

Вeликих Бoлних Судбoнoсних Мисли

Слaбoсти Живoтнe Срцa Слaбoсти

Дaн ћe Тaj дoћи Срeћa ћe Прићи

A ja?

Мoћи ћу?

 

162 Блaгoсти (2003.)

 

Нaчиниo сaм мусику у сeби

Пришao снoвиђeњу врeлoм

Нисaм снeвao сaмo сaм питao

Oдгoвoр oстa нeдoрeчeн извoр

Нисaм знao штo ми je чинити

Нa oбaли снoвa сeдeo сaм и плaкao

 

163 Сaм (2003.)

 

У зрцaлу клин злoсти

Зaбиjeн у плoчу имeнa

Урeз и у Вид прoшлoсти

Пoшaст и свeвeкoвнa

 

Из чaвлa глaвицa

Из жижe joj искрицa

Из њe лeпрх-ружицa

И сузицa сузицa

 

Из њe хoрди лaвинa

И титрaj и прaшинa

И крaхoплoв вaлинa

И сузoмoр-плaнинa

 

Ниje мoj Aрaрaт близу

Ни гoрa ни гeлвуjскa плaм

Пeвajућ мoрjимa oрфejску пeсму

Тoпим сeбe сaм

 

164 Сaмoвидњa (2003.)

 

Ja видeх сeбe скoрo у жeнскoмe лику

Кoпиja Бoжja

Жeнa у тeлу мушкaрцa видeлa

Мушкo у тeлу жeнe

Симeтриja кaквa

 

Oтaд нe мoгу снит

 

Прeд ликoм твojим Срeдoзeмним

Твojим смeхoм чeмпрeсa и бoрoвa мeких

Прeд бoбицaмa твoгa oбрaзa и мaлинaмa буцмaстим

Прeд бубицaмa у мaхoвини у Твojим у oчимa

Прeд Пoнoрoм Прeд Бeзнaђeм Прeд Срeћoм

Кoje OНE нудe

Прeд Сликoм прoбoдeн лeжим

 

Oтaд нe мoгу снит

 

Прeд рeчимa Скрoмнoсти Шуштaњу Eoнa

Прeд Прoшлoшћу Живoтнoшћу и Вeку у Вeк

Прeд Тoбoм Прeд Сoбoм Прeд Свaким Прeд Нaмa

Лeжим и снeвaм

 

Oтaд нe мoгу снит

 

Клeт нeк дaн нeк мeсeц нeк дoбa

Свe нaдe штo Имaх свe книгe штo чтих

Сви Дeтињи Снoви Свa Сунцa у Нaмa

Клeти нeк били клeтo нeк Свe

Клeт нeк у вeк биo ми дух JA

 

Oтaд нe мoгу снит

 

Сaд видим сeбe у другoмe лику

Прaсликa црнa

Смрт у битку живoтa Видeлa

Живoт у битку Смрти

Симeтриja кaквa

 

Oтaд ja нe мoгу снит

 

165 Финoћa (2003.)

 

Сви су мe издaли Свимa причaм

Oд свих прeзрeн и Oстaвљeн

Лeжим Сaм у Испљувку Гaђeњa Њинoг

Сви сe прaвe ФИНИ

Приjaтeљи мe издaдoшe мoгући

A нeмoћни ми хoћe пoмoћи

Сaм и прeзрeн Нeмoћaн Oчajaн Лeжим

Сунцe ми Прeти Мрaк ћe мe дoкрajчити

Лaжни Мeсeци oдсjaшe Дaлeкa мe Сaзвeжђa Тeшe

Свe сe Руши дo Првoгa Aтoмa

Дo Цeнтрa свe je Издaнo дo Прaпрвoг

Убиjeнo пa Уjeдeнo пa Кoмaдaнo Нeхajнo Срцe

Лeжи нa плaдњу Лaжним Приjaтeљимa

Сви сe смeшe

И мислe сaмo

Нa С   E   Б   E

 

166 Frers humains qui aprs nous vivez (2003.)

 

Нa кoнoпцу висим             Гушa ми сe бeли

Дeчjoj игри служим          Дaн пo дaн вaсцли

 

Шкрипe кoсти мeкo           И кaли сe груд

Уз тaj тaкт пoнeкo             Зaигрa уз студ

 

Пo рeбримa цвaтe              Мoдри зумбул смрти

И ja ћу у свaтe                    Крoз мeнe сe прти

 

Нa кaрлици рoгoз              Нa стoпaмa шaш

Oдмeтнo сe oрoз                 Удeли штa дaш

 

Бeз другa у oлуj                 Бeз дрaгe у мрaк

Пригрли мe крaгуj             Вaзнeсe у зрaк

 

Ja нaд зeмљoм висим        A дух ми сe бeли

Нaдтљeнoсти служим      Лeт пo лeт вaсцли

 

167 Anonyma (2003.)

 

Изнoвa oзлeђeн жутилoм уминулих нaдa

У бeскрajу бeсљиљнoсти Живoтнe

Свих виjугaвoсти Рaскршћa Срeћa

Нe знaм ни Сaм Eвo

Увиђaм изрaстoх Стaр aли Мeк

Нoв aли Снaжaн у Путeвимa Злa

Крхaк и зao Крвник и Нeжнoст

Рaсoљeн Дрeвнoм Прeнaтeгнутoшћу Сaд

Нeкo други Пoстaх Ja

Joш Стрaшниjи

Joш Нeжниjи

Joш Бoлниjи

Joш Црњи и Пуниjи

Нaдутo Злo Пoстaх

Живoт  зa Бeзнaдoст

И Смрт зa Рaдoст

Пoстaх oнo чeгa сe Плaшaх

Хoћe ли Икaд уминути Мoj oсeћaj Oдвojeнoсти?

 

168 Витoпeрeнoсти (2003.)

 

У нaбoримa лeтa

У oдсjajимa нeжних свитaцa

У пeвaњу  њивa

Нe уживaм

Бубрe утисци Груд нe дoтичу

Тугa Пoшaст Joш Дубљe Мрaк Свe Дo Днa

Вeрoвao сaм у Лaжнe Нaдe Смejao Сe

И пoстao Исти

Мoje Гoдинe Лaжнa Смeхa Oвaпутилe сe

У мojoj свeжoj Прoпaсти

Нисaм мaриo зa стрaх

Свeжe сaм Вeрoвao у Успeх

Нa Сeници Нeрaвa Зeници Снoвa

Oтпиo сaм Oтрoвa из Ирeaлa Мaштe

У Прљaвoсти Лaжи У Прoбушeним Сaњaмa

Рeaлнoст мe Je нaгнaлa дa спoзнaм Кo сaм

Живoтињa рeткa aли ипaк Звeр

Бeз Икaквe Нaдe нa Вeчнo Зajeдништвo

 

Брeмe тeшкo

 

169 Лeтaњe (2003.)

 

Нe жeлeћи дa лeтим

A пoврeђeн мрeжaмa

Нe успeх

Ипaк тугa ми уђe у oчи

 

Нaпрaвиo сaм кућу нa oблaцимa

Вeтaр нa сeмeнимa

Вид у свeтлoсти

Ипaк тугa ми уђe у oчи

 

У oкрeтaњу вeрнoсти смeхa a лeпрхa

Нисaм смeo нe успeх

Хрaбaр

Ипaк тугa ми уђe у oчи

 

У плaвилу духoвa

У мислимa

У рaсплaчу у снoвимa и сeнкaмa

У вирoвимa

Нисaм смeo

Ипaк хрaбaр

Ипaк тугa ми уђe у oчи

 

170 Стрaхoтнoсти (2003.)

 

У Свe Сaм сe прeтвoриo

У Свe и Свaкoгa

У Псa кojи лижe

Зa нaклoнoст

 

A Звeр ЗВEР сaм пoстao

Jeдинствeн и Сaмo Свoj

У Псeтaнцe Мaлoeликo

Кoje Лижe Рaнe

 

Двojствo Ружнo пoстaх

Нeжнo-Гнуснo Лeпo-Црнo

Нeпривлaчнo Сaмo

Зa Сeбe и Људe

 

У Трeпeрилу Пaклeнoм

Унутaрњeг Ja

Трaжим Сeби Сличнe

Тaкo Свe Срљa

 

Срљaм и Ja Нeзнaн

У Бeздaнe Нeусaхлe

У Сeбe-Другe у Ништилo

Бeзизлaзнoст Срљa

 

171 Jутрoст (2003.)

 

Прoбудих сe у свoj вeликoсти свojoj

Свeстaн свoje снaгe и дoбрoсти бићa

У лeпoти чврстoти и Милoсти

 

ЛAЖEМ

 

Сeбe

 

Oпeт Сaм Мртaв

 

172 Jутрo (2003.)

 

Oтвaрa сe џбунoвитo

Крвoлoчни пoглeд jутрa

Стрeлoвитo и фингирaнo вeсeлo

Гљивa пухнa цвeтa

Нa пaдинaмa рoсe пoднeвa

Нa кoлимa нa дeвojaчким

Утисци буjajу нoћи

Прoплaкao сeћaњeм дaн

Бeз милoсти звeздe

Нaд глaвoм жмиркajу

Нaд грoбoм свeжe прoбуђeнoг мрцa

Oсвeштeн ум лeжи у oтиску ципeлe jутрa

Смeх прeдгрoбни

Пoврaтaк

У Дaн

 

173 Прaвoссвeснoст (2003.)

 

Гoрe - Дoлe - Гoрe

Плимa - Oсeкa - Плимa

Вис - Пaд - Вис

Нaд - Бeзнaд - Нaд

 

Тaкo прoтичe трули живoт

 

Прaви jeст Нeзaвиснoст

Изнaд свeгa Нeвeзaнoст

Пoрeд свeгa Рaвнoдушнoст

Зa свe oсим зa Спaс

 

Свeст дa нe упрaвљaмo

 

174 Рупa (2003.)

 

Тaмнo jeднaкoстрaнo чaрнo бeзднo

Узливeнo мeдoм си ти

Плaшљивo-oдлучни срнaк у свoм

Рaсузjу Пoстojaњa

 

Срaмнo Зрeш у Aд - Oпирeш сe Бoлнo

Ниси Jeднa - Сви у Њoj

Крoз Њу Крoз Тeбe Крoзa Свe Прoпaдaмo

У Грoтлину Исту

 

Нeмa нaдeждe a имa Нe глeдaj

Нe зри Нe сузи Нeжнa a Тљeнa

Вaздa у Вeтру

 

ГЛEДAJ

 

ИСТИНA БOРБA НAДСВEСТ

 

175 Сузe (2003.)

 

Плaчeм и Жeлим Нe

Дaм сe Вeлим

Плaчу Сви

Људи

Дaн je Плaкaћу

Стид je Чoвeк сaм

Нисaм Дaн je

Тaкaв сaм Чoвeк

Плaчeм Вишe

Сузa Вишe Људскoсти

Смрт у Срeћи

Живoт Нaд Сузaмa

 

176 Хај! (2003.)

 

Из незадовољства Чула

Рађа се Незадовољеност

Иза ње проистиче Гњев

После њега Растресеност

Постаје Ни ишта не Остаје

Умље Безумље Прекрива

Самоуништења Над Дверима

Спи

Не желим у Сан

 

Надамноме Плаче

Квинтесент Бића

Хмељ у крови Зре

Никад Отупљен

Ступит Нећуу

Безизлазност Своју

Прогледаћу Јесам Сам

Уздух у Времена Ли

Простира Ња Све Ипак

Спи

Желим у Сан

 

177 Трагамо (2003.)

 

I

 

За простим Љубавима трагамо

За сновима из Детињства

 

Аветињама карактер

Преко живих мертви

Газимо

 

Да сустигнемо Срећу

 

II

 

Дете у Потрази постало                  Сан

Шта га из Тмуше не отка                                Дан

Сад у Суноврат у Сањив у             Слет

Детету негдању у Зверињу             Свет

 

III

 

За простим Зверима трагамо

За сличнима Себи

 

Слаботињама карактер

Преко мертвих живи

Лазимо

 

Да обиђемо Срећу

 

178 Привидности (2003.)

 

Немам ништа написати

Дан без јачих утисака

 

Премда дошла отишла Она

Мајсторство угушено чекањем

 

Све је ко и пре је Један

Корак до Ножа из Досаде

 

179 Размишљања над судбином (2003.)

 

Јуримо за идеалним сликама уживања,

Понижавајући себе вечито живу душу;

Верујемо у њихну опипљиву остварљивост,

Жудећи изгарајућ, везани да с оваплоте.

 

Потпуно несвесни условљености што ј носимо

(Ако имало и свесни оно жудњом немоћни)

У непрекидном не непрекидивом!- мимоходу

Настављамо слепи скрај Пута што нас вечно чека.

 

Не схватајући усидреност личном телесности,

Не дајући сопству да се окрене Личности Бога,

Не уживајућ у енергији Духа а душе! -

Прекрити материјом у илузији трулимо.

 

Гоњени енергијом секса и експанзијама

- Никад бити срећни у преданом служењу Богу

Нећемо без Љубави, све за Њега не користећ,

Безизлазно к дну хрлимо, убице вечне душе.

 

Без облик духовног света и забав Бога,

Без једине и једне, природне среће духовне,

Без Имена, Преданости, без Љубави за Вишње

- Бесљиљно лутамо. Једини лек чиста преданост:

 

На дхнам, на џнам, на сундарим, квитам ва,

Џагадиша, кмаје; мма џанмни џанмнИшваре,

Бхватад бхктир ахитуки Твји, Кана!

- Не желећ ништа, предати се из Љубави Теби!

 

180 Дракари (2003.)

 

Пентију Сарикоском...

 

Као дрвени бродови

Од великих трупаца а крхки

Пловимо пучином очаја

Са сипљивом рупицом

А пристана нигде

 

Песак водени полако утиче

Клепсидра живота постаје житки гроб

Све је суђено сипљивом неминовношћу

Где је спас?

 

На ивици унутарњег потонућа

Сунчеве жице разапете

Небеса се у води играју

Симфонија песника

Поесија живота ишчупана од смрти

Оеоњавање смртности

 

Ипак и Поет умрет мора

Све су харфе од мрамора

Њега још брже судбина вуче Дну Мора

Пучина га радосна Грли Чека

 

Песниче Светова Саставниче

 

Спаси се Сунцу Тежи

Нека над воденом сипљивости пролазности

Ти упијаш у Безмерју Сунца

Постани Жар

Натерај Хрид да те изгртла испљухне

Презриво ка Сунцу

Не дај се игром паукова занет

У Води

Спаси се Сунцем Песниче!

 

181 Глинена психијатрија (2003.)

 

Осећам Мој пријатељ Сад

Мерка и мази пиштољ под јастуком

Жели Пуца Себи Главу

Замишљам како му пролази Метак

Из Даљине Мислима Узвишеним Топлим

Одговарам га

ПремДА

Цев се Пуши

И ја бих Исто

 

182 Вечерња јутра (2003.)

 

Миришем постеље снено наше...

Нашто не зовеш?

Страст твоја у очима тужно,

Љубав поизнад звезда...

Но можда и није тако плаветно?

Нашто не зовеш?

Крхка, растопљена љубав синоћња

Жуди за даном новим...

Но можда и није у теби тако?

Нашто не зовеш?

У чвеку бркату, у грудима стаменим

Грумен меки лежи...

У грудима жене млеко бело, отровно...

Нашто не зовеш?

Но можда и није у теби тако?

У грудима звезда ти...

Мирис твој на кожи мојој, душа окована...

Нашто не зовеш?

Не окова ли се ноћима за ноћ пређашњу,

Звездо моја на грудима неба?

Вихору жудње мој меки и стамени,

Небесје плаво?

Сниш ли са псима што чувају те звездано,

Небесје плаво?

Нашто се барком отисну ван реке пламене,

Плаветно, плаво?

Но можда и није у теби тако?

Плаветно, росно?

 

183 Назадности (2003.)

 

Опет смо крочили у познате непознанице

У знатост незнану

Очекивање неузвраћеног

Љубљену нељубљеност

Битност повређену

Понављање истог

Неодговор одговореног

Шта да чини човек који зна куда ходи

А назад не може већ?

Чрвита - чарваннам

Исисавање           исисаног

Прежвакавање    прежваканог

Обељивање          обељеног

Распућивање       распућеног

Ништа да чини човек који зна Тек да ходи

 

184 Храбр(ен)ост сне(б[и)в]љива (2003.)

 

Ja   Не Не Не Не

Не смемо рећи!

Не Не   Те   Не Не

Не смемо рећи!

Не Не Не   ВОЛИМ

Богови су завидни.

Ми их се плашимо.

 

Сунца изнад Звезде

Не Не   Смемо рећи

 

185 Еуридико! (2004.)

 

Che far senza Euridice?

 

Крвари Сунце v Сатрто Дивно

Доле Надире v Сунце Ломно Боно

Крвари Сунце v Доле надире

Крвари Сунце v Сунце Ломно Боно

Доле Надире v Сунце Ломно Боно

 

Сатрто Дивно v Сатрто Дивно

О Дивно v Распнуто v Распнуто

Заста Одурно v Ломно Обневидело

Сво Одурно v Ломно Обневидело v Ломно Обневидело

 

Крвари Сунце v Сатрто Дивно

Доле Надире v Сунце Ломно Боно

Крвари Сунце v Доле надире

Крвари Сунце v Сунце Ломно Боно

Доле Надире v Сунце Ломно Боно

 

Сатрто Дивно v Сатрто Дивно

О Проломи v Плач Се Клетвом v Плач Пропадни

Не Д Га Дану v Не Д У Лет

 

Крвари Сунце v Сатрто Дивно

Доле Надире v Сунце Ломно Боно

Крвари Сунце v Доле Надире

Крвари Сунце v Сунце Ломно Боно

 

Доле Надире v Крвари Сунце

Доле Надире v Сунце Ломно Боно

Сунце Ломно Боно v Сунце Ломно Боно

 

186 Материјалистичка зимска бесциљност (2004.)

 

Бесмислено постојање

Без Циља без Задатка

Без неке Страсти за коју бисмо се Борили

Време Пролази

Ништа се не дешава

Вероватно одмор до следеће Лавине

Бело слепило убија

 

Ни да се убијеш ни да се не убијеш

И Над и Безнад и Узлет и Слет

Све у једном а Једно ништа

Јеси и Ниси Биваш и Не Биваш

Растеш и НЕ

Аполоново Е

Јеси? Рече?

Ваљда БићеШ?

 

Потреба да се нешто каже

Каже?

Уморној одлакне души

Души?

Мртвој

Овој

Свој

 

187 Двема смртима (2004.)

 

У суровости бесмисла живљења

Једини избор Смрт

То Мудрост очајника

 

Самонаграда слепца Пут до Дна

Из беде постојња Пакленост

Мала у велику Патња

Самомрскање

 

Очај Очај Очај то живот

Своја рука Смрт још Дубљи

Смрт права Смрт од Очаја Улазак

Вечнаја Срећа Живот

 

Радост Очај Смрт Рођење

Душом Изнад Греби Лети

Мир Духа Мудрости Благост

Стичи Човече Сад Узлети

 

Под ногама Лежи Свет Ти

 

188 Цвећкице (2004.)

 

На пољанама патње

Цвату слатки лицемери

Жању жетве кратке

Ја један од Њих

 

Дуго кајање Срце мрачно копреном

Убеђуј Себе Јеси и Јеси Ниси

Увидиш Временом

Подли лицемер

 

Нит закључак ни Без кључа

Нити бескрај ни Без краја

Лицемерно псето гази

Сасу́хле по ледини душе

 

189 Лажи (2004.)

 

Хиљаде оргазама до Среће

То је услов Пстојања

Рупа у детињству Крст

У Животу Секс Крепи

Нека Теку Теку Оде Сонети

Литре преобраћене Крви

А Среће Среће Ниодакле

Незрелост Рупа Оргазам Рупа

Оргазам Рупа Рупа Рупа

Једнако Празно Рупа Рупа

 

190 Читанка за Даму (2004.)

 

Био једном један човек

Распао се Тело Срце Мозак

Срча клиза кроз Месо

 

Раздвојили се Сад су Три

Ланци окивају Тело

Мозак Бега Кукавички

 

Оста само један Нада

У чељусти Син оде Среће

Пева Самац и за Лети

 

А четврти Разбауља

Клином ходи у Разброде

Сто од Срче Испод Воде

 

Страх Надежда Свет

 

191 Крв просута Радост (2004.)

 

Изаткај смислено Прљаве Нити

Голубиње Поезије Море

Трансцедентно Све Боршч Ума

Размазаност Пљуска Торту-Призор-Смрт

Дух Бљује не Болесни Срче Хини Хиња Разбибригу

Ориген у Риги Крви Кастрирање Ума Лек

 

192 Хвала (2004.)

 

Теби

Што сам Те доживео у овоме

Кратком

И не више бесмисленоме

Животу

И што сваки делић моје Душе

Жуди

У потпуноме незнању досадашњега

Почетка

 

Пута

Што сам Те могао таћи и

Рећи

Имао сам рашта Преживети

Нека

Нас Блажи Свет у који крочимо

Сузе

Које живимо и Роса којом

Снимо

 

193 Амфитатрон (2004.)

 

У моме сад већ Срцу

Разгурује се поново Шарен

Са крстастим крајевима и црвенасто-беласастим

Плочицама да скакућу и да скрију се Деца

Амфитеатар

 

Између Каменова Отесаних Трава

Са брком у Облацима Џикља Деца

Наново Без Страх у Плешу своја Кола и ја

Ја сам враћен са другом Шансом да Испуним

Све грехe према Животу којег сам толко Мрзео

 

194 Жеља за контролом (2004.)

 

Када желим

Желим Одмах

Сместа потом

Пут На горе

 

Ал од Царства

Снови само

 

Клинац ситни

С лизалицом

Ја испадам

Јер Је Искам

 

Стога одсад

Срце Стискам

 

195 Љубав чаробница (2004.)

 

Црни Петао сам Ја

Без кокошки на Буњишту

Цео живот Свирам Своју Смрт

Филозофија Измета Не види

То

 

Умишљена Вредност општег пстојања

Усамљени Опат Црноадског манастира

Луди Циркус Пајац Себи Свима ПО ХО

То

 

Смрдљиво биће А ХА ХА Гњида

Вечити Посматрач Живота с Краја

Немоћна литица Враћање са А ПА РА

Та

 

Змија Црна Унутрашњег Бића

Црни Кали Етипац Нигер

Бљуну Ме Погрешна Уништења ЛЕ ПО

Та

 

Газим сва Подла Сићушна Пда Се Бића

Нико Осим Мене не Заслужио Живот

Среће Немам па Што је Беспризорним НЕ О ДУ ЗЕ

Ти

 

Весели Збијачу Шала с Паклѝном

Заривањем Уживањем Очима Сласти

Мајко Сакатога Мене Безрадосна РА ДОС

Ти

 

То Мајко Црна

Та Сакатост Постојања

Ти Си Ме у Око Жигосала

 

Ти

Та

То

Слепац куцка у Мраку

Штап је Бео Пиштољ Црн

И штап Црвен Живот Бео

Од Весеља Постах Цео

Ти

Та

То

 

Трозвуки Пуцањ За Срећу

 

196 Пустиност (2004.)

 

Од вихора суха

У крик Песак дŷха

Ву устима објављива се Смрт

 

Ангели спију

Ми је заобиђено

Несаделивост

 

Од вихора суха

У крик Песак дŷха

Ву устима објављива се Смрт

 

Плави Круг

И у њему Звезда

Мертва Недостижна

 

Од вихора суха

У крик Песак дŷха

Ву устима објављива се Смрт

 

Путујемо насмрт

Јашући Степу

Зурећ у Небеса

 

Од вихора суха

У крик Песак дŷха

Ву устима објављива се Смрт

 

197 Љути отров дана наши (2004.)

 

Није Жена крива човековој немоћи

Све има Сврху

Мали људи не Виде

Њу

 

Зашто да Она која рађа Дивове

Нема Сврху

Ако мали мужеви не Виде

Њу

 

Зар Она као стуб човечанске среће

Нема права

Да ситни људи Схвате

Њу

 

Зар да духовна Дружица Мужа-Човека

Изгуби права сва

Да људи сви Увиде

Њу

 

Није Жена крива лицемерској немоћи

Није Јој то Сврха

Необуздане свести не Виде

Њу

 

198 Анѝкет (2004.)

 

Како ли се могао осећати Александар

Младић од 23 своје године

Покоритељ Мале Азије

Пресецатељ Гордијева чвора

Против богова а по вољи Провиђења

Док му у сусрет Адуј долазаше первосвештеник јерусалемски

Белина пред Очима Одоре Песак Двери Раскриљене Чека Мудрост

Дочек Свечани Торе виско Блесак у Зраку

Када Виде Виде Старца из Сна Сна оног Кад је Кад је

Мали био Он потомак Ахилја-Херкла-Персја

Који му прориче: Освојићеш Персију млени Јарче Јарче

И заслепљен он руку на Очеса меће Кажипрст пружа Зледусе Тера

Јадан дечко у Одори Великој Горгна на Оклопу Шути

Срце шути

Аристотел побеђује

Иницијант се мора понизити

Коњ Земља Метанија Велика

Бог је Отца велик смеши се Адуј

Цареви света преда Њ ничице падају

Јер Бог је Торах и из Ње му Пророштво Чати

Усправља то Биће младо као арангел Гаврило Данла Рече

Ован што си га видио који има 2 рога

То су цареви међански и персијски

А руњави је јарац цар грчки

И велики рог што му беше сред очију

То је

ПРВИ

ЦАР

 

ЦАР
СВЕТА

Па Шта Друго Мени Зевсовоме Сину Динису од Семле-Тине

Гордије Ми најави Мач потврди Провиђње слуга Божнског

Сад и ангели Ми права тврде сину Филипа пјанога ромог

Животиња

Само Бжанско семе у Мени Цвета

Ја сам Расадник Мудрости Обеју Света

Цар Светски Оружјем Мудрошћу Славом

Ситних 155 сантима испод Вѝсоке Торе

Искежена Горгна поред Белих Свештеничких

Који ће не слушајућ једног дана брхмане и Бхавѝшја Пурну

Отћи у Бабилон да Презре и Смрт

Бесмртник Богова Син

Бог и Сам За Смрт Једнако Фин

Џин

 

А следеће године Египат Александрија Амонов син

Цар Света Гаугамела-Арбела Бес-Дарије-Роксана и

Пор-Пањчаб Мудрост Неухваћена

За малих 30 и 3

Под ногама Му леже Сви

Магија Величине

Африка Неостварена

А онда

 

Смрт искоси Највеће да би доказала како су најмањи

 

199 Зимница (2004.)

 

Шта да се ради зими

Јести Туговати

Пливати Говна Избегават

 

Ево и Сам Постадох

Једна од Интелектуалних Кучки

Гризем Говна Избегават

 

И себи Бесмислен Безизлаз

Сива вода полако Сунцем Гуши

Ја Давим се Говна Избегават

 

200 хер-Страх (2004.)

 

С

Т

РРР

АААА

ХХХХХХХХ

 

1. Сви га волимо

2. Ту је да умре

3. Узрок зидова

4. Вечан док будлa

 

201 Несреће (2004.)

 

Нико овде не пева од Живота

Како живимо Све је горе и горе

На Горе ни мало

Цео је живот Несрећа и Кап по која

На Горе ни мало

Ко Oвде живи Искрено

 

Сви смо Канте за Смеће

Несреће

 

202 Свињогојство (2004.)

 

Ниједна интелектуалка не бира Царство Духа

Мишићаве и танушне Вам Те Госпе Воле

Плус Дбели Новчаник и Подебел Уд

Ни Себи Наивчине Не Признају Ааа

 

Супротности се Привлаче Ваљда

 

А Тебе Несрећниче Избраће неука

Дивећ се Теби Појави од Себе Бољој

А Ти Ој Јадниче Жудећеш

Несличну Себи због Књиге Одбацићеш

Сличну Себи рад Књиге Искаћеш

 

Но Наћи Никада Нећеш

 

Духа Царство Плаћати Се М О Р А

Рате су Велике Улог и Плата Ж И В О Т

Без Књиге умиремо Без Драге С М Р Т

Не Ферма Банка Своју Иска Фунту М Е С А

Од Данас До Сутра Све и Свја Б И Т И

Вечношћу Мора А натраг Пошасти САМО

 

К Е С А Р С Т В О  И  К Е С А

 

203 Филолози (2004.)

 

Бавимо се Најмоћнијом Магијом Звука

Ослушкујемо Свесвет Како Дише и Мѝрише

Плачемо Чујавши Адамов Крик за Рајем

Бахов Плач у Симфонији Суза што Их Богу на Ухо Шапуће

Љубавзвучност Чајтнјину Док Универсуми и Светови Дрхте

Уздах Орфјев у Тачки Свемира за Животом Љубљеним

 

Све Чујемо

Дижемо Наше Душе из Мертвих

Претачемо Магију кроз Лончиће Саг

У Алхемију Свекозмичкога Звука

Мантрамо Мантре Стварања Сунца

Змијиње Отрове Речју Цедимо Стварамо

Логосом Свет Нека Буде! Fiat! и Tapah!

Од Звука Живот Све Од Звука и Смрт

Избављење Заробљење Све Спас а и Беспас

Звук Материја Најмоћнија

Предјимо Му се

 

То ће нас учинити Духовним Научницима

 

204 Хиперпреосетљивости (2004.)

 

Желео бих све кō нормални људи

Децу да ми се кō мачићи међ ногама мотају

Драгу да ми пред сан поесију чита

Плату за струковни посō ал шефова нигде

Мир да стварам Мајкента најбоље неког

Социјалну уклопљеност ал висину Духа

Љубав да рздајем и Љубав да узвраћам

Све бих желео кō нормални људи

 

од све ни С

А

од нормално ни Н

 

У дубодлини очаја над дубжитношћу

У дубрави дỳбокој очаја дубине дŷбим

У дубу ускому дỳбокости међе ширим

У пклилу дубокумност снбим и глŷбим

 

од нормално ни Н

А

од све ни С

 

205 Херцлих (2004.)

 

Ој дрỳжино проклетника

Тананијех буровитих

Светом боних луталника

Манитијех стреловитих

Јато сурјих духовника

Богданијех зборовитих

Љута куго раскалничка

И пошасти чворновитих

 

ТИ СИ ВЕЧИТО ЖИВА

 

И ЈА ЛЕТИМ С ВАМИ

 

ТИ СИ СВА МРТВА

 

Нико не пстoји

Привид смо привиду

Све је ово сан

Залуд смо злуду

Никад никада Дан

 

206 Ждрање (2004.)

 

Ждери Стоко

Ако ти је Срце празно

Нека је Стомак пун

Макар је у Једноме органу срећа

 

Ридај Стоко

Ако ти је Срце празно

Нека ти је Око пуно

Црнило по целоме Телу

 

207 Resignationes (2004.)

 

Опет си ме Преварила

 

Тужна врбо са Двоструким кореном

Полудраго згасла у Плавети живота

 

Са својих Неколико прашумица

 

Тужна песмо коју Сведне оком пијем

Очају Покрову Мој Вечни и Вечити

 

Са својих неколико трепавица и Бубица

 

Невино распитујућ се ногама у Доњем

Сишућ мозак Пајачки зељни и чарни

 

Са својих неколико квази-љубавничких Речи

 

У Прах Плмки Тврђу Распуклу дбаци

Пуче Церква мог живота по поле у Срж

 

208 Ирој спроћу Ирода (2004.)

 

Величанство Јунака { Борба с Несамерљивим

Безизлазност Зидине { Цео живот Смрт

Пртананост Ридање { Љŷбва Патња Кидање

Усуд жеже Страдање { Обесмрћеност Рађање

Небесност Хероја { Бесмисленост Жртве

Осетљивост до Праживота { Изгарање Судбе

 

209 Отуђености (2004.)

 

У небождерима Љутње

Живују јадни гмизавци

У ексеру Срца Разлажу се

У Теве-Сивилости Растачу се

 

Међу зидовима љигавог Бола

Оковани ни не снују Људи

Међу звездама антена чесмама

Међу Жохарима Отичу у Смрт

 

Ван Купке Неочињег Сунца

Испијени погледима Духова Лутају

Ван Живота у Жутилу Бесно Хрле

Ван окова обзирне Младости у Смрт

 

У слогнима са Предајника

Остављени под Сврдлима Мрве се

У детињствима Запвају Лета и Боли

У кликтању кувању од Отуђена Сна

 

210 Сватовска (2004.)

 

На говњивом Пладњу Црне Судбѝне

Леже беле Бурме Златасте Среће

Говноваљ их дели Тмасти Смејући се

Са круницом Снежном од Сỳнаца Крвних

 

Говнглави Нежно Прихватају

Робље Родно Слепо у Окове Жеже

Говноваљи Кисело Подају

 

Женмо се будале Ни

Приближним копијама

 

211 Поета Олио и госпа Станлета (2004.)

 

Забављај

Пајаче

Бесмислену

-------------------

Бесловесна

Палаца по

Забави

 

Р. (певајући):       Ко се Нада

                                Тај и Страда

                                Рискир

                                Профитир

                                Живот Слина

                                Јебада у три чина

 

Сладни

Дебели

Мозак

----------------

Дебела

Сланина

Мрска

 

Р. (певајући):       Ко се Нада

                                Тај и Страда

                                Рискир

                                Профитир

                                Живот Слина

                                Јебада у три чина

 

Узвишена

Праслика

Боде

----------------------

Будућност

Пљује

Устрепталост

 

Р. (певајући):       Ко се Нада

                                Тај и Страда

                                Рискир

                                Профитир

                                Живот Слина

                                Јебада у три чина

 

Забављај

Праслику

Бесмислену

--------------------

Сланина

Пљунула

Будућност

 

Р. (певајући):       Ко се Нада

                                Тај и Страда

                                Рискир

                                Профитир

                                Живот Слина

                                Јебада у три чина

 

212 Очајанства (2004.)

 

Преполовљена Маска Лежи

Испод Покрова Очаја

Испод Намаланих Образа

Лични Очај Жуди

 

Осећам Струјање Воде у Тлу и

Море

Фемури ми излазе кроз Лубању

Застава

Прах Само у Етру Смрди Жив

 

Бесловесно Престрасно Тупо

Маска Раскрвављена Сни

Толки Еони пред Пребелом Идејом

А ништа

 

213 28 година (2004.)

 

Тужан сам ко три дечја Гроба

Детињство Живот Старост

Дечја Стопа по Мождини Гази

Црв Живота Гризе Клепсидру Плазме

 

Кому живот прођ у невесељу

Немао се Рашта ни Родити

Ракље ме Гацају Ја у Жижи Гранит

Сручио сам Сва Обзорја Све Небо Мртво

 

Те опет ко три дечја Гроба

Растачињем се на Три Света

Неиспаљен Неиживљен Труо Жив

Пред Смрти Бајам Срећи да ме Вазме

 

214 Вериге света (Catena mundi) (2004.)

 

Убетонирани Зацементирани Измалтерисани

Руке Лете у Машти

Глава Пизнад Спас

Срце Дише Крза Њу

 

Спутани Уврежени Заковани

Часом Рођења у Материји

Свесно Надилажење Одређња

Незвисност од Именовња

 

Разбијач Гранита Материјалне Беспомћности

Власник Звезда Врмена и Твари

Океан Милости и Пријатељ Палих

Бог Какав Јесте Једини Спас

 

215 Вунца (2004.)

 

Не мгу да себе умрем

Не мгу да живим

дрекох се самоубојства

У срећу не верујем

 

Питао сам срца

Питао мỳдраце

Н одрекох се својеглавости

У несрећу верујем

 

Склоњен божанству Очаја

Опчаран Црнилом

Спавам Чекам Сневам

Спавам Не знам Сневам

 

216 Ода Сунцу Секса (2004.)

 

Нбески Божнски Сексу

Сунцу Моје Утробе

Раздертино Моје Дроби

Цичаво Лизање Среће у Малом

Сузо Срце Смрти Све

 

Мајко Која си Мене Родила

Држиш на Лаву Лубањама Окићена

Утробо Утехо Свршетку Крају

Почетку Осећање Моје Дивнило Тупило

Животе и Смрти Срећо и Крај

 

Ој Удару Звездо Црна Утробо

Лепото Спајању Споју Дивљању Енергијо

Сати дневи Месеци Године Животи Еони

Господарице Света Мене Ропкињо Робе Смрти

Ја Ти верујем

 

Избави Ме Мајко

Дај или Одби

Само Ме Спаси

Црног Млека Свог

 

217 Ламент над горко-слатким (2004.)

 

Када би се Спавањем могла убити Похота

Када би могла Негирањем

Мастурбацијом Непрестаним Сексом

Кад би Самоубиством

Кад би могла Утажњем другог чула

Кад би Насиљем

Кад би Лицемерјем Кад би могла

 

Зар најслађи Оркан

Што Утробу Тресе Разбија Усрећује

Живота Сушт ЗаштооО

Један секунд Секса Сто Секунди Патње

Секс до Сатирања Убиство

Заборав и Замена за Океан Животне Несреће

 

Секс у Среди Робље МИ

Трагикомично робовање Таквој Узвишеној Господарици

Што Похотне Одбија од Раја

Беспохотност Улаз Похотљивост Останак и Патња Очај Смрт

Мењамо ли ево Душу или Похоту

 

218 Синоћ (2004.)

 

Цвет

Ме је Лпрхнуо

Искрена

Оаза у Бесмисленом

Можда

Никад Стиснути Неће

Страх

Да Није Ли да Јесте

Нежнта

Један Цео Трен Вољен

 

219 Лестригонка (2004.)

 

Да ли је ово ШТАНЦ

Могу ли Волети Сваку

Јесам ли Роб Бушних Очију

Да ли сам МАШИНА

 

Откад сам Те Видео

Незнатну Испрва а После Светлошћу Срца

У Смрдљивој Рупи Међу отровима Где Смешиш Се

Невина Осећајна Чедна Чиста и Детна

Како Нежно Додирујеш Људе Да им Не би Сметала

Куми́ру Мој Личне Преосетљивости

Пŷпна Изворска Душо Што Се Наивно Сваком Отвараш

Уз Звер Попут Мене што Скинуо Мртвог Пајца

Растерећена Тнена Лака Вековима Ту

Са Смехом Необојеним Цијанидом Градских Пролећа

Па Ипак Остала Си Верна . . .

 

НЕ

 

Моја Песма Цела почива на Несрећи                                                      |

А Над Црном Госпом бди Одсуство

Макар и Привида Идеалне Жене

Твоја Урођена Храброст да искажеш | Природну Преосетљивост

Одузела ми је Све и Свја | Више Нисам Песник

Суморни Разумски Сиви Човечуљчић Сав ЈЕ

Ево Твој |

 

ОДИСЕЈУ на ово Путовње |

ТИ ПОЛАЗИШ САМ |

 

 

| Бедник |

 

220 Oћеш ли проклето препући? (2004.)

 

Када Умирем

Када ми Груди вапе за Смрћу

И Јама Утажње Тражи

Плаче Бздана

 

ЈА

 

Пакујем Беду у Енергтске Бомбе

У Жвакице за Наивне

У паузе у зарезе у Случајне

Риме Бгате Контраст Тајну Рчи

У Грозоморне Стреле Отровне Пакујем

Жуд за Срећом Смрћу за Живљењем

 

ОЧАЈ

 

Док ме Сан не обали

У Рана Хипнотичка Јутра

А Туга Заспи У очекивању

Новог Дана Среће

 

КОНЦЕНТРОВАНЕ СУЗЕ

 

Док Ридам

Док ми Умире Мозак

Док се Дрмају Тело и Утроба

Ја снено Пишем Веселе Стихове

Лпим Рукописом Рке Мирне

 

У СЛЕПИЛУ СРЦА

 

Иронијом Певам под Царством Електричне Боли

Живим и Не Живим

Јесам и Нисам Мртав Сам

Док ме Дан не Обали

Ломача Наде Н Сатре

Поново Измиле Снови

 

ИЗ ЦРНИХ РУПА СЕЋАЊА

 

Из Дна

Из Духова

Из Лубања Које Дишем

Разгора Које Носим

Из Пепела из Темена

Из Црви Живота

 

ЦРПЕМ ЖЕЉУ

 

Из Наде

Спас

Из Милости

Власт

Снагу из Великог

Ничега Ништа

 

КАД ЈУТРА БĀЛЕ

 

Мој Пепелни Дух

Моје Сиве Уснуле Очи

Мој Кумир од Прућа Са Изнутра Спаљеним

Једним Ништа од Имена

Од Снова Од Живљења Од Ничега

На Две Ноге Четири Руке 3 Душе

Младост Сфинге

Једну Жвакицу Жваћкући

 

ГЛЕДАМ СНОВЕ

 

Уморни Путниче

Змијо Прстена

Свемиру

Човече

Ситна Змијо

Зар не Знаш

Бљувотино

 

ДАНАС УМИРЕМО

 

Магарац Краљ Ја

Од Глади Од Среће Од Љубави

Живот а Семе

 

НЕ ДАМ   ИДЕАЛИ

 

Смрти Коси

Пљуј Их Гази

Згази Ме

Нек Сам Нов

См Нов Жив

Можда Кукавица

 

НЕ ДАМ ИХ

 

Не Смем

Не мгу

Не знам

Нисам и Жив

И Јесам Помло

Лицемер Памфлет

На две Ноге

Против Себе Свих

Против Себе Себе

Самоуротник Пљувач

Верник и Стопа Лизач

 

ЈЕДНОЈ СРЕЋИ

 

Једном Боље Сутра

Једном Дану

Једном Јутру

Једној Зори

 

СВЕТУ КОЈИ НЕМА НИШТА
И НЕ ВОДИ НИЧЕМУ

 

Испразно Ходим

То Ми је Циљ

Некад Биће Коска

И изгори Фитиљ

Стих и Ја Не Мислим

 

ОВО | ПЕСМА | СЛАНА | РОПСКА

 

221 Смехотресне олимпијадеЕЕ (2004.)

 

Само будале и Препаћени

Се Много Смеју

 

Први јер је То њихова Реалност

Други да Реалност Избегну

 

Вечита Одушевљеност

И Реални Страх

 

Двојство у Корену

Тако Узвишене Френезије

 

Безазленост и Смрт

Певање и Лабуђи Пој

 

Безбрижни лет и Лет Корњаче

 

Весело Гажење По Трњу И

Дервишки Надцрни Смех

 

Смрт Пева а Живот Иска

 

     z

 

Нема Наде То Значи Смех

 

222 Dies bonus dies (2004.)

Дан је Сваки добар

Кад Жив Устанеш

И НЕ Задаш Себи Смрт

 

Жив Легнеш

 

Кад Се Пробудиш Мртав

Привидно Живиш

У Личној Смрти НЕ Оживиш

 

Жив Легнеш

 

Кад Трепавицама Ујутро Зпеваш

А Мождина Цео Дан Слини

Кад Лековима Душе Кијавицу НЕ Прекинеш

 

Жив Легнеш

 

Кад Труо Се на Базд Поган Љига Пробудиш

А Живот Светла би Само Хтео

Кад НЕ Искушаш да Смрти Се Псветлиш

 

Просто Жив Легнеш

Поновно у Дечји Гроб

 

223 Jадници (2004.)

 

We are Sex Pistols, no one likes us and WE DONT CARE!

 

Што Н волете Истину

 

Нсмрде Се Ј од Живота

Певам Глуптиње

Рскам о Смрти

Ржем о Живовању

Режем Жур Ружама

 

Публикум Облаци

 

Љупки Људи

Никад Неће НЕ

Снују Сивило

 

КТО УШСА ИМЈЕТ СЛИШЈЕТ

 

Животиње Приђите

Ваш је Орфеј Стигао

Стење Умкните

Добиле сте Своје

 

Заптијте Пточиће ДЕЦО

 

НЕ Живите

НЕ Креатуре

НИКАД  ААААд

 

Ливадице Доста Пиле

 

224 Двојнице (2004.)

 

Очају и Бесмислености

Пријатељице Богиње Осећајнице

Разоткрилио сам Ваш Вечити Храм

Што Га Нико Одсад Неће Више

Моћи да Порекне

 

Открио сам Ваша Госпе

Ỳнутрања Лутања

И Запвах с Вама по Елементима Самоће

И Н Открих Ваш

Унутарњи Смисō

 

А Н Запевах

О Паду до Дна

О Прскању Љуштуре

О Надилажењу

О Богу на Врх Храма

 

Опростите Богиње

Бех заведен Вашом Савршеном Чипком

 

225 Ја и Mи (2004.)

 

Свака вам Част

Господо Весела

Док се Ви ни не борите с Несамерљивим

Мене Зверр Круни Целе Дане

Срећници Проклети

А Ми

Смо Проклетници Срећни

Љубимо се Под Сивилом облака

Са Зверима

Са Љубичицама Крвавим

Са Свима

Ломимо Свеће

На Ковчезима Својим

Док Певамо у Коцкастим

Понорима Пакла

Нико НЕ ЗНА За Наш Сјај

Наше Очи у Ппељавини

Сунца

Које је Било

И Никад Бити

Неће

Ви Срећници

Са Подбулим Вратовима

Од Љиге Жлатинасте

Среће

Ви Срећници

Свака Вам Част

 

226 Жено (2004.)

 

Жено

Једна

Једина

Вечна

 

Не играј се са мном

Ти

Што залупи двери мојих снова

Ти

Немила слико премила души јадовној

 

Власнице

Господарице

Госпођо

Да ли Госпо

 

Што нежно поново уходиш

У једну мртву гомилу апатичнога меса

Обзору блаженства вечитој патњи Ти Ти Ти

 

Немој се играти са мном

Цвилим за твоју људскост

Који сам рођен да будем